1.CUMHURİYETTEN 2.CUMHURİYETE YÜRÜMEK..

MEMLEKET TÜRKÜSÜ…

“Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi,

1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”

 

Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret;
BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin!
TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”;
HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!(İHB/2016-Datça)

 

TAYYİP BEY..
Biz Reis’le ilgili sözümüzü “18” yıl önce/Yazmış olduğumuz/son dört beytini aşağıya aldığımız-TAYYİP BEY-şiirimizle söylemiştik!

O gün de biliyorduk ki,dünya’da TESADÜF ya da MUCİZE diye bir şey yoktur; Olan biten ve olması muhtemel her bir şey,ancak Yüce Allah’ın taht’ı tasarrufunda ve bir işe matuf olmak ve bir ibret alınmak üzere bazı kullarının şahsına atfen-karşılaşmak üzere önü ve sonu bilinerek-TEVAFUKUN-yaratılıp “Halk” edilir .Ancak,olan/bitenin günahı/sevabı da-O Kullarına-ait olmak şartıyla..

Ey! “HAKK YOLU’NDA OLAN”-Sen etme hiç şikayet;
“Bülbülün gül zarı’nda” diken de olacaktır..

“Makamını” bırakıp-etmişsen de feragat;
“Makamın gönüllerde ebedi kalacaktır”..

İhlas ile mihraba varırsan-nefse inat;
Ruhun dilşad olacak,o nefs alçalacaktır..

Sen secdeye alnını vurdukça, rekat-rekat;
Gönlün dolup-taşacak,şeytanlar kaçacaktır..

Ben inanıyorum ki, kalbindeki TAYYİBAT;
Er-geç payidar olup-insana akacaktır..

NOT/1: R.Tayyip ERDOĞAN’IN “Belediye Başkanlığı görevinden” alınarak-tevkif
edilmesinden dolayı yazılmış ve İstanbul şehrine izafeten “34 Beyitle” sınırlandırılmıştır..

(İ.Halil BAYRAM- l5-27.Eylül.2000-ADIYAMAN)
Evet..
Bu ne bir tesadüf,ne de asla bir mucize değildir;Allah’ın bize o günün şartlarında murat ettiği basit bir duygusal ilhamdan gayrı.

NOT/2-Bu şiiri,Cezaevi’nden çıktıktan kısa bir süre sonra,evinde ziyaret ederek-Tayyip Bey’e bizzat verdim ve kendileriyle geleceğe dair uzun bir söyleşide bulunduktan sonra da,görüşmek üzere ayrıldım..Lakin O günden sonra ne ben onu bir daha arayıp sordum,ne de o beni;Hepsi bu kadar. ..

Evet..

Sanıyorum ki,Tayyip Bey’le ilgili-Eylül/2000 yılındaki şiirimizle-kurguladığımız inişli/çıkışlı hayat serüveni burada bitmeyecek;2023’de ulaşılması hedeflenen 2.Cumhuriyetle beraber muasır medeniyeti de aşarak ve belki de ondan sonra başka-Önderlerin eliyle 2071 hedefine doğru ilanihaye sürüp/gidecektir..

Çünkü..

Mahkeme kadıya mülk değildir;Gelen,elbet yaptıkları ya da yapamadıklarıyla beraber-bir gün çekip-gidecektir..

Bakın Mesela;

Dün, tarihi/hayatımızda-Alpaslanlar,Ertuğrullar,Osmanlar,Fatihler,Yavuzlar, Atatürkler,İnönüler,Menderesler,Demireller,Özallar,Ecevitler,Erbakanlar Ve Türkeşler vardı;Şimdiyse sadece yaptıkları-iyi/kötü-hatıraları var..

Bu gün de R.Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu var Ve belki de ileride Muharrem İnce ile Meral Akşener de var olacak;Şartlar neye gebe-şimdiden bilinmez ki?

Yani..

Bu ülke asla başsız/Serdarsız-umutsuz kalmayacaktır;Bunu bilelim yeter..

Mesela:

Dün,Kendini milletine feda etmek pahasına(19 mayıs1919’da-sözde Samsun’daki Türk halkının Rumlara karşı başlattıkları sanal/suni bir isyan ateşini söndürmek üzere-İstanbul’dan Samsuna çıkarak/Türkiye Milli Kurtuluş Hareketinin anlamlı  kıvılcım ateşini/önce Amasya’daki özgün ve örgün tamimi,sonra da Erzurum Ve Sivas Kongrelerinde tüm Anadolu halkını da yanına alarak/büyük bir azim,iman, öngörü  ve kararlılıkla yakarak) başlatan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Batı’nın muasır medeniyetlere ulaşmak ve nimetini de halkına sunmak üzere –henüz 3 yıl önceden1920’de bir cuma günü-Ezanla,Dualarla,hasletle,Salat-u selamlarla TBMM’yi açarak1923’teki 1.Cumhuriyetin temelini atmıştır..,

 Bugün de, Devlet.Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN da bu kez-Muasır Medeniyeti aşmak üzere-yine bir cuma günü-13.Temmuz 2018’de aynı bina da-E.TBMM’de Yeni Sistemin Yeni Bakanlar Kurulunu-toplayarak-5 yıl öncesinden yine Ezanla, dualarla,salat-u selamlarla,haslet-u hasretle ve umutla 2023’teki 2.Cumhuriyetin temelini atarak bunu milletine de bizzat duyurmuştur..
Hayırlı/uğurlu olsun..

Dileriz ki!
Dedikleri gibi;2023‘te,kalkınmış devletler sıralamasında biz de-dünyada gelişmiş (10 ) büyük ekonomiler arasında yer almış olalım ve yıllık fert başına düşen milli gelirimizi de (15/20) bin dolarlara çıkarmış olarak-gururlanalım..

Evet..
“İnşallah,umarız Ve bekleriz ki;Sayın Devlet Başkanımızın bu dedikleri aynen hayata geçirilmiş olsun..”

Yani..
Bunu kim istemez ki?
“Lakin;Hak Ve ataletten asla ayrılmadan,kişinin hak ve özgürlüklerini de tam ve tekmil kollayıp koruyarak..”

Çünkü..
Şeyhim EDEBALİ;”İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!”diye buyurmuş..
Ve çünkü..
“Biz,kalkınmadan,gelişmeden ve büyük ekonomilerden olmaktan,yani paradan, puldan, zenginlikten de önce;Millet olarak barış,kardeşlik ve huzuru sonra da medeni nimetlerle buluşarak insanca yaşamak istiyoruz.”.

Yani..

Tercihimiz bu bizim;Çok şey mi istiyoruz?.

Çünkü..

Biz belki inamsız/Parasız-Pulsuz yaşarız da lakin-asla;İmansız,izansız,hasletsiz, huzursuz, hasretsiz,aşksız ve sevdasız yaşayamayız!
Hepsi bu..

SON/SÖZ;

Yani.

“Sayın Devlet Başkanına” diyeceğim o ki;.

“İnsanı yaşat ki! Devlet yaşasın..”
Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

KENDİ TARİHLE YÜZLEŞMEK ERDEMLİĞİ..

“Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar İbret alınsaydı,tekerrür eder miydi hiç?(M.AKİF)  Evet  “Milletler, kendi tarihi gerçekleriyle …