2019 YILI’NIN İTTİFAK VE İTİLAF SEÇİMLERİ?

 Görünen o ki!

“Eğer ülkemizdeki-OHAL’den gayri-olağanüstü başka- HALLER-hasıl olmazsa..

Önümüzdeki 2019 yılında yapılacak olan (3)seçim de,yani;Belediye Başkanlığı Seçimleri,Cumhurbaşkanlığı Sistemi Seçimi Ve TBMM/Milletvekilliği Seçimleri, yeni/Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini savunanlar-Ak parti öncülüğünde kurulun(Ak parti+MHP+BBP)İTTİFAKI’YLA eski/TBMM-Parlamenter hükümet sistemini savunan-muhalefet partileri(CHP+İYİ P+SP+DP+HDP gibi..)seçimlere katılan diğer siyasal partilerin İTİLAFI şeklinde geçmek üzere-belirtilen tarihte yapılacaktır!”

 

Evet..

-İktidardaki Ak parti,MHP Ve BBP ile kurduğu seçim ittifakı ile,arkasına iktidar gücünün verdiği-devletin bütün imkanlarını da alarak;Yeni/Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunacak,

-Muhalefet partileri,CHP,İYİ Parti,SP,DP,HDP Ve diğer partiler de bu her imkan ve ihsana sahip güçlü ittifaka karşı durarak kendini kanıtlamak ve projeleriyle de seçmeni ikna ederek kendine yöneltmek üzere;Ya tek başlarına ve de sahip oldukları kendi kıt imkanları ve erkanıyla beraber geniş toplum katmanlarının karşısına çıkarak, umutsuz kör/dövüş bir muhalefetin –İTİLAF VE İTİRAZINI-da sergileyerek-onu ikna etmeye çalışacaklar,ya da iktidar’ın/İttifak partilerinin yaptığının-aksine geniş bir İlkesel mutabakatın da ortak paydasında buluşmak üzere,iktidarın yeni sistem ittifakına karşı dillendirdikleri-İtilaf Ve itirazlarının da anlamlı ve çok güçlü –İTTİFAKINI-kurarak;Milletin karşısına onunla çıkarak, ortak plan,proje ve programlarını sunmaya,güçlerini test etmeye ve onayını da alarak-İktidara doğru yol almaya çalışacaklar..

 

Çünkü..

Sonuçta,sistemi-beğensek/beğenmesek de-demokratik bir yarıştır bu,yarış da bir oyundur ve oyunun kurallarıyla oyunu kurmak üzere-Tek başın kurgulayan da ve o kurguya gönüllü katılan-Liderlerle siyasal partiler-de alenen bellidir,ki bu yarıştaki Oyun kurucu;Cumhurbaşkanı/Ak parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere onu-şartsız/itirazsız destekleyenler de MHP İle BBP Partilerinin Lider ve kadrosudur..

O halde!

Oyunu da-Oyun kurucunun- kuralına göre oynamak gerekmez mi

Ki,bu Oyunun da-asla göz ardı edilemez, vazgeçilmez-kurgusal katı kuralları da sadece ve sadece -İTTİFAKLARDAN-geçiyor ve geçmek zorunda..

Yani..

Eğer Oyun kurucu/lar,bu Oyunu kazanmak için bir ittifaka gerek görmüş ve kurmuşlarsa,ona karşı duranların da;Aynı siyasal norm,biçim, fayda ve yarar umarak ve fakat ona karşı savundukları-Parlamenter/Sistemin,toplumu bütün kesimleriyle beraber kucaklamak üzere,adalet, hak ve özgürlüklerini de güven altına alacak olan-ilke,proje ve tezleri-kapsayan betimleyici bir ittifak kurmak zorundadırlar..

 

2019 SEÇİMLERİ Ve MUHALEFETİN SİSTEM  ARAYIŞI??

Evet..

Yukarıda da değindiğimiz gibi..
Eğer ülkemizde mevcut/OHAL dışında, olağanüstü başka bir hal olgu ve olay meydana gelmezse-Yeni Sisteme göre-yapılacak olan her(3) Seçim de yani; Mahalli İdareler/Belediyelerin Başkan Ve Meclis Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Genel Parlamento/TBMM-Milletvekili Seçimleri,Yeni Sisteme göre-önceden belirtilen yer ve zamanında ; 2019 yılında yapılacaktır..

Ancak..
Sanıyorum ki!Yurttaşlarımızda, 2016’da-kabul
 edilerek yürürlüğe giren-Yeni anayasa değişikliğiyle getirilen(Cumhurbaşkanlığı sistemine) rağmen hala bir kafa karışıklığı var ve buna bağlı olarak da hala bir belirsizlik de söz konusudur.Ve çünkü (Muhalefetle beraber) belki toplumun yarısından fazlası da-kendileri için-yeni sistemin henüz ne getirip/götüreceğinin bile farkında değildir. 
Böyle olunca da.-Toplumsal katmandaki kafa karışıklığını göz ardı etmemek gerekiyor..

Evet..
Önümüzdeki 2019’da belki (3)Seçimi de bir yılda yapmış ve belki o zaman biraz rahatlamış da olacağız lakin;Seçimlerle ilgili olan vazgeçilmez haslet ve hasretimizi-arz,talep ve beklentilerimizi-de çok muğlak ve müphem bir geleceğe doğru öteleyip/erteleyerek..

Şimdi..
2019 Seçimlerine doğru hızla yaklaştığımız bu günlerde,siyasal arenadaki manzaraya baktığımızda şu ikilemi görebiliriz.
-İktidar Partisiyle MHP Ve BBP;Kararlı bir şekilde-Seçim ittifakını da kurmuş görünerek;Cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyorlar,.
-Muhalefet Partileri CHP,İYİ Parti,SP Ve HDP ise;Henüz bir ittifak falan kurmamakla beraber,bazen sessiz,cılız imalarla bazen de aşikar olarak eski sisteme/Parlamenter sisteme-yeniden döneceklerinin açık sinyalini vererek, onunla toplumu da test edip-kendilerine yönlendirmey çalışmaktadırlar..

Şüphesiz ki!
Bunu da seçmenin-Seçimlerdeki hür iradesi belirleyecektir…Millet iradesini hangi parti ya da partiler ittifakına (%50+1 oranında) yansıtırsa;O parti ya da partiler ittifakı da-Milletin tercihine uygun olarak- istedikleri Sistemi-hayata geçebilecektir elbet..
Yani..
2019’den sonra;Ya Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilecek,
Ya da-yeniden/mevcut Parlamenter sisteme geri dönülecektir..

Lakin..

Siyasal partiler arenasında bütün bu hamleler-daha seçimlere 1,5 yılı aşkın uzun bir süre kalmasına rağmen,hergün siyasilerin birbiriyle çelişik/değişik arz,talep ve  beklentileriyle gündeme düştüğü için,Siyasilerin bu sanal yersiz, yararsız ve zamansız davranışları da beraberinde;Milletin de gündemini işgal ve meşgul ederek,onun-İşini,duruşunu ve eylemini-de tamamen etkileyerek   

ve onu-olan/bitene odaklayıp politize ederek-işiyle ilgili plan ve proğramlarını kafa karşıklığıyla uygalamasına ya da çekinerek ertelemesine sebep oluyor ..

Bu nedenle de bence..

Piyasalardaki menfi ekonomik trendi-Para,döviz,faiz,borsa,altın-iniş/çıkışını biraz da;Siyasilerin bu pervasız söylem ve eylemlerinde aramak gerekiyor.

 

Biz bu yazıyı( 3-5 gün önce,Kimin ya da kimlerin ne düşündüğüne,dediğine bakmadan yazmıştık..

Sanıyorum ki..

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ de bu öngörümüzü görmüş,anlamış olacak ki-Salı günü Partisinin Grup toplantısında- bombayı patlattı;Tarihini de belirterek-24 Haziran 2018’de- erken seçimlere gidelim dedi…Çarşamba günü de Sayın Cumhurbaşkanı peki diyerek;24 Haziran 2018’de yapalım diyerek son noktayı koydu..

 

Ve sanıyorum ki..

Muhalefet de zaten iktidar/İttifak kanadının bu sürprizini bekliyordu ki;Hep bir ağızdan biz de-Seçimlere-hazırız tepkisini vermeye başladılar.. Ki,bence en doğrusu da budur,çünkü;Toplumun gündemini-2019 seçimlerine kadar-siyasal partilerin yersiz,yararsız söylem ve eylemleri meşgul edecek ve doğru/dürüst bir iş yapılamadan-1.5 yıllık zaman-beyhude yere harcanmış olacaktı..

Eh,madem ki..

Muhalefet de-Seçimlere hazırmış;Hiçbir mesele yoktur;Hayırlısı olsun..

SON/SÖZ;

Eğer talip olduğunuz şeye,sahip olduğunuz erdemliğinizle-akıl,feraset,yetenek ve cesaretinizle)beraber plan,proje ve proğramınızla da hazırsanız;Korkulacak bir şey yoktur..

Sevgilerimle..

 

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …