28 Şubat’ta Atılan Memura Dönüş Yolu Açıldı!

Disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan yeniden atanmak isteyenlerin başvuruları başladı‏.

Milli Eğitim Bakanlığı 28 Şubat darbesi sonrası devlet kurumlarında başlatılan kılık kıyafet yönetmeliğinden dolayı görevine son verilen başörtülü memurlara müjdeyi verdi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre: “Disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan başvurularında 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların; Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, Üç ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar. Bu hüküm ‘Çerçevesinde yapılacak işlemlere esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruda bulunacaklar Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile birlikte Nüfus cüzdanı örneği, öğrenim belgesi, hizmet cetveli, görevine son verildiğine ilişkin belgeler (Bakanlık Onayı, Yüksek Disiplin Kurulu kararı veya benzeri belgeler) ibraz edeceklerdir” İfadeleri kullanıldı.

Haber: Hatice Aydın

Bu Haberi Gördünmü!

Geleceğin Doktorlarından Park Hospital Hastanesine Ziyaret

Adıyaman’da bulunan Özel Bilgin kreşinden yaklaşık 30 Anaokul öğrencisi Özel Park Hastanesi yöneticilerini ve çalışanlarını …

Bir Yorum

  1. sadece 28 şubatta atılan memurlarımı kapsıyor af benim hakkımda zimmetten dolayı kamu davası açıldı ve mahkeme hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı erdi ben bu aşamada memuriete geri dönebilirmiyim sabıkam gözükmüyor mahkeme kararı nisan 2008 yardımcı olursanız sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir