36.PARALEL???

“Ne ibrettir ki!Bugüne kadar Kim ki-kendi toplumunu önceleyerek-onun adına yola çıktığını sõylemişse-belki kısa vadede çok olumlu iş ve işlevlere de imza atmıştır,lakin,bir müddet sonra Onun;Kendi nefsini önceleyerek ve Toplumu da sanal söz ve eylemleriyle etkileyip/tetikleyerek-Makamının ikbal Ve istikbaline payanda yaparak-kendisine kul/kõle yaptığı görülmüştür!”

Örnek mi?

Bizde öyle çok ki!

36.PARALEL NE ANLAMA GELİYOR?

Biliyorsunuz..

Dünya’yı enine Ve boyuna çevreleyerek-yeryüzündeki farklı çoğrafik  bölgelerin-dünyadaki yerini belirleyen ölçülü,anlamlı geometrik(yatay/paralel ve dikey) çizgiler var;(Enlem ve boylam) çizgileri..,Bahse konu ”K.Irak Ve K.Suriye Bölgeleri de bu çizgilerden– doğudan batıya doğru giden 36.Paralelin üstünde ile Ülkemizin güneyinde yer alan 32.paralelin altında-yer almıştır ki;Sınır komşumuz olmakla da, Bizim için ne kadar önemli olduğu da gayet açıktır..

“Şüphesiz ki bu coğrafya ile ilgimiz sadece komşu olmakla da sınırlı değil;Daha çok önemli etkenler de var-Bizi bu bölgeye yoğunlaştıran..

Bizim,36.Paralelin üstünde yaşayan“K.Irak Ve K.Suriye” halklarıyla her şeyden önce çok kadim ve anlamlı  tarihi,kültürel ve sosyolojik bir gönül bağımız vardır ve bu nedenle;Ne Biz/Onları büsbütün  kendi kaderlerine terk edebiliriz,ne de Onlar bir başlarına/Bizden ayrı bir kaderiyaşamaya razı olabilirler..
Çünkü..
Onlar bizim can ve kan kardeşimiz,akrabalarımızdır;Bizim Onlara, Onların da Bize hala çok ihtiyacı var..
Bu manada diyorum ki..
Herkesin aklını başına alması,ferasetle sağduyudan ayrılmaması ve sonradan pişman olacağı söz ve eylemden kaçınması gerekir..
Bunu,baştadevleti Ve bölgesel bu krizi sevk ve idareden görevli/sorumlu olanhükümet yetkilileri olmak üzere,bütün siyasal parti liderlerine Ve yöneticilerineileülkenin kanaat önderiyle kadirşinas halkımızakalbi duygularımlahatırlatmak isterim…

BİZE YAKIŞMADI_YAKIŞMIYOR!
Biz,koca bir imparatorluğun-Batılı Emperyalistleri tarafından yakılıp/ küllenmiş mirası üstündeazim ve kararlılığımızla silkinip/yeniden doğarak ve rüştümüzü ispat ederek şanla/şerefle ; Bağımsız Devletini kurmuş ve bunu da bütün dünyaya kabul ve tescil ettirmiş çok güçlü,onurlu,azimli ve kararlı bir milletiz..
Üzülerek baktım ki!
Bizim caydırıcı gücümüz/onurumuz Kahraman ordumuz,bir avuç “Irak Askeriyle” beraber Kuzey Irak sınırında askeri bir tatbikat yapıyor;Tabi ki gerektiğinde her yerde yapabilir bunu ve yapmalı da..Ancak bunu,Kendi ülkesinde(IRAK’TAN) sesini dünyaya duyurmaya ve rüştünü ispat ederek-varlığını ile halkının talep ve beklentisini dilendirmeye çalışan güçsüz/kuvvetsiz,zavallı ve üstelik de(yıllardır)koruyup/ himaye ettiğimiz bir adama(BARAZANİ’YE)karşı ve de Irak askeriyle beraber yapmasını-Bir yurttaş olarak doğru ve yerinde bulmadım.Gerekiyorsa-Tek başına yapsaydı diyorum, çünkü;Daha anlamlı olurdu.. Ve çünkü,Irak’ı siyaseten yanımıza almak gibi bir neden olsa bile,sanıyorum ki böyle bir tatbikatta askerine hiç gerek yoktu…

Çünkü,Bu bana..
Kendi başına bile çok güçlü/kudretli ve caydırıcı olabilen korkusuz bir Arslan’ın,yanına bir kaç ürkek Tavşan falan da alarak-Tavşanlar Ormanındaki korkak Tavşanlara musallat olmuşpervasız/gözü pek bir Kediye karşı yapılmış gereksiz bir gövde gösterisini hatırlattı..Ve çünkü;Irak’ın bize bir katkısı olamaz,eğer gücü varsa gitsin önce-kendi ülkesini karıştırdığını düşündüğü-BARZAN’YE haddini bildirsin! Eğer bu tatbikat,Bizle benzer konumda olan İRAN’LA yapılsaydı,belki bir anlamı olabilirdi;Sanıyorum buna da İran yanaşmadı Ve yanaşmaz da,çünkü; Onun talep ve beklentisi Bizden farklı,yani samimi ve  insani değil..
Yani..
Bize yakışmadı/Yakışmıyor..
Çünkü..
Barzani Ve K.Irak halkıyla kolay kopmayacak tarihi,kültürel maddi/manevi ve sosyolojik bağlarımız var;Bunların kısa vadede kopabileceğini sanmıyor ve bilakis belkiİleride K.Suriyeyi de kapsayacak şekilde daha gelişip, güçleneceğini ve bunun da bölgemiz,ülkemiz,insanımız ve dünya için daha hayırlı olabileceğini, ülkesini,İnsanını Ve insanlığı seven ve ona çok değer veren bir yurttaş olarakdüşünüyorum..
Ve çünkü..
Allah insanları-Eşref-i Mahlukat- olmak üzere yaratmıştır ki,bu da Ona;Kendini bilmeyi,Hakkını Ve haddini bilmeyi,nimeti İnsanlığın fayda ve yararına arayıp bulmayı ve bulduğunu üreterek/sunmayı gerektirir,insanı Ve dünyayı yakıp yıkmayı değil.

KULUN KADER’LE(Dünyevi Ameliyle) İMTİHANI??..

İnsanların önünde-geçici ömürlerini geçirecekleri geçici olan bir dünya’da– tercih edebilecekleri iki yol var; Birinci yol Allah’ın kullarının huzur ve mutluluğu için dilediği (AKIL VE FERASET), yaniDin Ve Peygamberlerin işaret ettiği Hak yolu,

İkinci yol da Şeytanın– insanlara dayattığı (NEFİS VE BENCİLLİK) yoludur ki,Allah;Her iki yolu da kulları için açık tutarak-sonucuna katlanmak ve yaptığının hesabını da vermek üzere onları kendi(KADER YOLUNDAKİ)tercihlerinde özgün ve özgür bırakmıştır..Çünkü;Bu dünya bir imtihan(Çalışmak,üretmek,imar ve inşa etmek Ve paylaşmak) dünyasıdır,sadece-mal/mülk,makam ve mevki edinip-zevk-u sefa sürmek dünyası değildir!

K.IRAK’TA NE OLDU,DÜNYA BUNU NASIL KARŞILADI,TÜRKÍYE NE YAPMALI? ??
K.Irak’taki “Kürt/Bölgesel Referandumu”Barzani’nin tek başına yaptığını sananlar yanılırlar,çünkü bunun arkasında-Emperyalist/Batı gücü ile işbirlikçileri var,yani;Başta ABD/AB ülkeleri Almanya, Fransa,İtalya olmak üzere İngiltere İle İsrail’in telkin ve teşviki vardır..

Çünkü..

Bunların asıl hedefi,öncelikle36.paralelin üstünde bulunan K.Irak’taki Kürtleri federatif bir siyasal özerkliğe kavuşturmak,sonra da buna-aynı bölgedeki K.Suriye ile uzun vadede ise Türkiye’nin Doğu/Güneydoğusu ile İran’ın Güneybatısındaki Kürt Bölgesini de buna dahil ederek-Kürdistan Devletini-kurmak ve böylelikle de İsrail patentli Büyük Ortadoğu Planını(BOP) hayata geçirmektir.

Bu referandumla..
-Barzani’nin, siyaseten eli güçlendi,bundanbõyle kurulacak olan siyasal pazarlık masalarda daha güçlü ve prestijli bir refleksle oturacaktır..
-Sadece K.Irak’tadeğil,ortadoğunun tüm coğrafyasında olan/biten her şey, dünya emperyalizminin hazırlayıp sahnelediği senaryosunun(BOP) bir parçasıdır ki,bu da şimdilik Irak Ve Suriye’den başlanarak uygulanmaya geçilmiştirki,ilerideÌran ve Türkiye’yi de kapsaması muhtemeldir..
Zaten Ìran’ın ülkemizle hemen işbirliğine.geçmesinin nedeni de-bize meftunluğu falan değil,onun da bu gerçeği gõrmesidir..
Lakin Îran’a güvenilir mi?
Bence güvenilmez..
O halde..
Türkiye,bu yolda Ìran ve Irak’a fazla güvenmemeli,çünkü;Irak Şii/Ìbadiyõnetiminden dolayı Şii/Íran’ın etkisi ve güdümündedir ve Türkiye’yi her an yalnız bırakabilir..
Çünkü..
Eğer Musul/Kerkük petrolleri olmasaydı,K.Irak’la Barzani Ve referandumla falan Irak’tan kopup/ayrılmaları;Bu iki ülkenin de umurunda olmazdı..
Bence herşeye rağmen,Türkiye Barzani ve K.Irak’ı kendinden dışlamamalıdır..
Ve çünkü o zaman..
Once Barzani’yi tamamanÌsraile kaptırır ve sonra da Ìsrailin-K.Suriye/Kürt koriduruüzerinden;Bõlgeye-Ülkemizin güneyine yayılarak egemen olmasını ve (BOP’un) da hayata geçirilmesine sebep olabilir 
Sanırım..
Yõneticilerimiz bunu mu istemiyorlardır.

SON/SÖZ;
Allah,sonucuna katlanmak üzere-insanları,kendi kaderini seçmede ve yaşamada özgün ve özgür bırakmıştır ki,buna;Toplumların kaderi de dahildir..

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir