4/C’lilerin Yıllık Çalışması Hakkında Başvuru

HAKSEN Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Yaman, 4/C personelin bakanlar kurulu kararı uyarınca bir yılda 11 ay 28 günden az çalıştırılmaması için Devlet Personel Başkanlığı’na başvuru yaptıklarını söyledi.

“Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşları anılan karar uyarınca istihdam edilen geçici personeli yeni yılda görevine geç başlatmak suretiyle bir mali yılda 11 ay 28 günden daha az sürede çalıştırılmakta ve aynı statüde görev yapan geçici personelin bir kısmı açısından hak kaybı meydana gelmektedir” diyen HAKSEN Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Yaman, “Söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasında ilgili karara göre uygulama birliğinin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederiz” dedi.

“Hak kaybı meydana gelmekte”

HAKSEN Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Yaman, sözlerine şöyle başladı; “4/C personelin Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bir yılda 11 ay 28 günden az çalıştırılmaması için Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapılmıştır. Devlet Personel Başkanlığına yapılan başvuruda 20.12.2012 tarih ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın birinci maddesinde bu kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (47.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2013 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir” denilmektedir.  Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşları anılan karar uyarınca istihdam edilen geçici personeli yeni yılda görevine geç başlatmak suretiyle bir mali yılda 11 ay 28 günden daha az sürede çalıştırılmakta ve aynı statüde görev yapan geçici personelin bir kısmı açısından hak kaybı meydana gelmektedir. Söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasında ilgili karara göre uygulama birliğinin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederiz.”

Haber: Ömer Karakuş

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir