Adil Alan’dan KKYDP Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile ilgili açıklamada bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, KKYDP’nin 1/1/2016 ile 31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususu kapsadığını kaydetti.

Adil Alan, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularını kapsıyor. Ayrıca kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1/12/2017’dir. Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon TL, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon TL, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL’dir. Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL’dir.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL, soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL’dir.

Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL’dir. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1 milyon TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1 milyon TL, üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1 milyon 500 bin TL, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500 bin TL, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500 bin TL, bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500 bin TL üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde elektronik ağ www.tarim.gov.tr üzerinden yapılır” dedi. İHA

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir