Adıyaman Barosundan Meclise Gelecek Kanun Tasarısıyla İlgili Açıklama

Adıyaman Baro Başkan Yardımcısı Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM’de görüşülecek olan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Tasarıyı ‘cinsel istismar suçlarının düzenlenmesi’olarak değerlendiren Adıyaman Barosu Başkan Yardımcısı Av. Abdurrahman Tutdere, basın açıklaması yaptı. Baroda yapılan basın açıklamasında konuşan Av. Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’de cinsel istismar suçlarının hızla arttığı bir ortamda Pozantı Cezaevinde, Karaman’da, İzmir’de, geçen haftalarda Gerger’de çocuklara yönelik gerçekleşen cinsel istismar olayları hafızalardayken, toplumsal vicdanları kanatan bu tür olayların yaşandığı bir ortamda yazılı şekilde önergenin meclis gündemine gelmiş olması kaygı vericidir.

Önerge ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye, Anayasanın 41. Maddesine, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yürürlükteki mevzuata aykırı yapılacak yasal değişiklik cinsel istismar suçuna meşruluk sağlayacak bunun yanında aşağıdaki sorunları beraberinde getirecektir.

Çocukların istirmarcılarıyla evlendirilmesi, mevcut çocuk evliliklerinin artmasına neden olacaktır, işledikleri fiil nedeniyle cezaevindeki ve halen yargılamaları devam eden binlerce cinsel istismar suçunun faillerinin fiilen ve hukuken affedilmesi sonucunu doğuracaktır. Çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları için eğitim artık bir hayal olacaktır. Çocuk istismarı ve çocuk evlilikleriyle toplumsal düzeyde verilen mücadele zaafa uğrayacaktır” dedi.

Tutdere, “Cezadan kurtulmak adına maddi menfaat karşılığında anlaşmalı boşanmaların yolu açılacak, evlenme yaşının yeniden düşürülmesine berdel ve başlık parasıyla çocukların evlilik adı altında satılmasına yol açacaktır. Çocuk istismarının kanun yoluyla normalleştirilmesi, affedilmesi hukuki ve ahlaki anlamda ülkemizi içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Adıyaman Barosu olarak, birtakım dini referanslarla, siyasi kaygılarla yapılmak istenen yasa değişikliğini kaygıyla karşılıyoruz. Hukuksal hiçbir dayanağı bulunmayan, çocuğun üstün yararını korumayan, ahlaki yozlaşmaya sebebiyet verecek, çocuklara yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak önergenin meclis gündeminden geri çektirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. İHA

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir