Adıyaman Bölge Hastanesi Oluyor

Doğan “Bölge Hastane Olma Yolunda Ciddi Çalışmalar Yapıyoruz”

Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Fatih Doğan 2016 yılını değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Fatih Doğan, 2016 yılında başarılı çalışmalar yaptıklarını belirterek bölge hastanesi olma yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

2016 Hastane Çalışmalarını anlatanDoğan, Adıyaman Devlet Hastanesinin bölge hastanesi olma yolunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek “2016 yılında il dışından 17 bin hasta kabul edilmiştir. Acil Serviste bütün branşlarda uzman nöbeti tutulması hizmeti sağlanmıştır. Klinik Şefliklerinin oluşturulması ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Hastanemizde 24 saat hemen her branşta uzman nöbeti tutulmakta olup Acil Serviste gece 24’e kadar sürekli Acil Tıp uzmanı hizmet vermektedir.Yoğun bakımlarda kapasite artırımı yapılarak tescilli yatak sayısı 108’e çıkartılmıştır. Yoğun bakımların yatak sayıları ile birlikte tıbbi donanımı da en üst seviyeye yükseltilmiştir. Türkiye de açılan ilk yara bakım ünitesi hastanemiz bünyesinde olup çoğunluğu il dışından gelen hastalara hizmet vermektedir. Yara Bakım Ünitesi olarak 8 yatak ile hizmet verilmekte iken kapasite artırımı yapılarak, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda 12 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açılmıştır.Yanık ünitesine 10 yatak tescili alınmıştır. Yanık Birimimiz 8 yataklı kapasite ile hizmet vermekte iken kapasitesi artırılarak 10 yataklı Üniteye dönüştürülüp, tescili alınmıştır. Böylece İl dışından gelen hastaları da kabul edebilecek şekilde hizmet vermektedir.”dedi.

“İL DIŞI SEVKLER AZALDI”

İl Dışı sevklerin azaldığına dikkat çeken Fatih Doğan “ İlimizde eksikliği hissedilen yan dallardan Tıbbi Onkoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Çocuk Endokrinolojisi, Yeni Doğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım branşlarına uzman hekimlerin atanmasıyla il dışına sevk edilen hasta sayılarında ciddi düşüşler olmuştur.Türkiye geneli primer sezaryen oranı ortalaması yüzde 26,6 iken hastanemizyüzde 19 ile sezaryen oranı bakımından Türkiye’nin en iyi hastaneleri arasında yer almaktadır.

Anne Bebek ölümlerini azaltmak amacıyla, akademisyenlerve sağlık çalışanlarının desteğiyle Acil Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Acil Eylem Planı çerçevesinde; ilgili personellere Yenidoğan Canlandırma Programı (NeonatalResuscitation Program-NRP) eğitimi düzenlenmiştir.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binamızda Dahiliye Polikliniğiaçılmıştır. Gebelerde kronik hastalıklarının Kadın Doğum Uzmanlarıyla beraber koordineli bir şekilde takiplerinin yapılabilmesi için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binamızda Dahiliye Polikliniği hizmet vermektedir.Birinci Basamak Sağlık Tesislerinden riskli olduğu  düşünülen hastalar için Halk Sağlığı Müdürlüğünce Aile Hekimleri görevlendirilmiş olup, Kadın Doğum Uzmanları ve Aile Hekimleri arasında hasta takibi ve geri bildirimin yapılabilmesi için Koordinasyon Polikliniği kurulmuştur. Ayrıca; görsel- yazılı basın, projeler ve uygulamalar (Gebe Bilgilendirme Birimleri, Renkli Gebe Kartları, Gebe Danışma Hattı, Perinatoloji Polikliniği, Taburcu Polikliniği) ile halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.Anne Dostu Hastane Programı 2016 yılı içerisinde başlatılmıştır. İlk Hazırlık dönemi olan Anne Dostu Kriterleri doğrultusunda çalışmalar başlatılarak gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Bakanlığımızca görevlendirilen Anne Dostu Hastane Değerlendiricileri hastanemizde öz değerlendirmede bulunmuşlardır. Hastanemizin 2017 yılı içinde Anne Dostu Hastane ünvanı alması sağlanarak Türkiye’deki sayılı hastanelerden biri olmayı hedeflemekteyiz.Gebe okulumuzda 2016 yılında 5.141 hastaya gebelik süreçleri ile ilgili eğitim verilmiştir.82. Yıl Ek Hizmet Binası semt polikliniği hizmeti kapsamında 10branşta uzman hekim poliklinik yapmaktadır. 82. Yıl Ek Hizmet Binası, laboratuvar-tetkik-görüntüleme hizmetleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Evde Sağlık Hizmetleri, KETEM, enjeksiyon/pansuman, günübirlik tedavi ve il dışı ambulans servisi de dâhil olmak üzere hasta yatışı haricindeki tüm sağlık hizmetlerinin sunulduğu güçlü bir sağlık tesisi olarak hizmet sunmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan “ Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 2015 yılına göre yüzde 26’lık bir artış ile 2016 yılı içinde 4.786 hasta takibi yapılmıştır.

Ayaktan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Denetimli Serbestlik Birimleri kurulmuştur (Madde ilişkili suçlardan adli işlem gören ve madde kullanım bozukluğu olan hastaların topluma kazandırılmalarını teminen yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ uygulamaları).İlimizde hastanemiz,merkez laboratuvar olarak (biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları)Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında; çalışılan test çeşitliliğinde yüzde 40 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Tüberküloz laboratuvarında daha güvenilir olan Kültür TbcAntibiyogram ve duyarlılık testi cihaz ile çalışılmaya başlandı. Daha önce mikroskobik inceleme yapılıyordu.

Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler çalışılmaya başlandı.

Mikro elisa testlerinden Gastrit tanısında kullanılan HelicobacterPylori testi kullanılmaya başlandı.

Enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanılan bakteriyel ve viral testler yapılmaya başlandı.

PCR(PolimerazeChainReaction)  ile çalışılan hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri moleküler düzeyde çalışılmaya başlandı.

Çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) testi çalışılmaya başlandı. Bu test, solunum yolu hastalıklarında etken olan özellikle viral patojenlerin saptanmasında kullanılan önemli bir yöntemdir.

Son günlerde Sağlık Bakanımızın önemle üzerinde durduğu Akılcı Antibiyotik kullanımını destekleyen ve Beta Hemolitik Streptokok tanısı için hızlı antikor testi 2016 yılı başlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır3-5 dakika içinde sonuç çıkmaktadır.İdrarda uyuşturucu panel testi, manuel çalışmadan cihazlı sisteme geçilerek daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle BonzaiBölgemizin en önemli sağlık sorunlarından olan Kronik Hepatitlerin tanı ve tedavi takiplerinde kullanılan Genotipleme (Moleküler Biyolojik Tiplendirme Yöntemleri) testleri yapılmaya başlandı.

Biyokimya Laboratuvarında çalışılan test çeşitliliğinde yüzde 20 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Organ nakli olan hastalarda, hastalığın takibinde kullanılan Sirolimus, Takrolimusvb ilaç düzey testleri yapılmaya başlandı.Büyük eksikliği hissedilen Alerji panel testleri arttırılarak tam kapasite çalışılmaya başlandı. FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) ve Ortopedi branş hastaları için Spesifik Kemik Protein Testleri (Somatomedin C, Growth Hormon vb.) yapılmaya başladı.

Patoloji Laboratuvarında çalışılan test çeşitliliğinde yüzde 20 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Tümör tanısında ayırıcı tanıya giderken kullanılan İmmünohistokimya ve Histokimya paneli genişletilerek kesin tanı oranı arttırılarakkonsültasyonlar azaltılmıştır.”

“MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVARI KURULDU”

Bölgemizde birçok Üniversite Hastanesinde olamayan Moleküler Patoloji Laboratuvarımız kurulmuştur. Moleküler olarak HPV, Tbc tayini ve aynı zamanda HPV tiplendirmesi yapılmaktadır. Böylece HPV ile Serviks Kanseri teşhislerine kolaylık sağlanmış ve özellikle Meme Tümörlerinin tedavisinde yol gösterici olan c-erbB-2 tespiti için FİSH yöntemi etkili olmuştur.

Türkiye Diyabet Programı kapsamında halka yönelik “Diyabet Okulu” açılmıştır. Endokrinoloji Uzmanı, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Diyabet Hemşiresi tarafından verilen 5 günlük eğitim sonunda katılımcılara “Diyabet Okulu Diploması” verilmektedir. 2016 yılı Kasım ayından itibaren her ay 15’er kişilik gruplar halinde yapılan eğitim, 2017 yılında da her ay farklı gruplara verilmek üzere devam edecektir.Türkiye’deki en sessiz çalışan MR cihazlarından birisi dehastanemize kurularak MR cihaz sayımız 2 olmuştur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı MR randevu standartları çerçevesinde, randevularımız 10 iş günü içerisinde verilmektedir.Türkiye’deki en yüksek teknolojiye sahip taş kırma cihazlarından birisi olan ESWL(ExtracorporalShockWaveLitotripsy) cihazının alınmasıyla birlikte çok küçük boyuttaki taşların da kırılabilmesi mümkün olmuştur. Bundan dolayı il dışından birçok hasta tedavi amacıyla hastanemize başvurmaktadır.

Göğüs cerrahisi hastalarına Sadece Ankara, İstanbul ve Yurt dışında uygulanan “Ampiyem Vakum Yardımlı Kapama Sistemi” ile tedavi uygulanmıştır. Bu yöntem Göğüs Cerrahisi açısından onarım imkânlarının kısıtlı ve riskli olduğu veya narkoz alınması mümkün olmayan durumlarda daha büyük cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulmadan yapılan adeta hayat kurtarıcı bir yöntemdir.

İlimizde ilk defa hastanemizde Retrogradİntrarenal Cerrahi (RIRS) müdahalesiyle böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.Laparoskopik TransabdominalSürrenalektomi(kapalı yöntemle böbrek üstü tümör alımı) operasyonu yapılmıştır.Üst düzey ve yapılması zor olan Beyin Baloncuğu (Anevrizma) Ameliyatı hastanemizde yapılmıştır (müdahale edilmeyen anevrizmalar kanadığında hastada yüksek oranda inme ve ölüm oluşturabilir).Minitoraktomi ile sınırlı Akciğer Rezeksiyonu Ameliyatı yapılmıştır.

Hastanemiz bünyesinde uyku laboratuvarı ve TPN (Total ParenteralNütrisyon) ünitelerinin hizmeteaçılması için hazırlıklar son aşamaya gelmiştir.

Sağlık kampüsü hastane modeli çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlık Hizmetleri Planlama çalışmaları kapsamında; ilimize yapımı planlanan 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ilin ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirilmiş olup yeterli olmadığı Genel Sekreterliğimizce hazırlanan raporlarla Bakanlığa sunulmuştur. Böylece yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesi 300 yataklı olarak revize edilmiştir.

110 dönümlük 400 yataklı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsü içerisine yapılması planlanan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hayata geçirilmesinin ardından, iki hastanenin birbirleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. Böylelikle; ilimizde bulunmayan Perinatal (Riskli Gebelik) Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Kadın Doğum Hastalıklarına hizmet veren Yoğun Bakım Ünitesi, SDL (Sancı, Doğum, Loğusa) Odası, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, ERCP (Endoskopik retrogratkolanjiopankreatografi) Ünitesi, gibi birçok özellikli birim ilimizde ilk kez açılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.”

“HASTALARI EVE TRANSFERİNİ SAĞLIYORUZ”

Taburcu olan hastalarımızın eve transferini sağlıyoruz. Adıyaman Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında Adıyaman Merkez sınırları içinde ikamet eden, hastanemizde tedavi görüp taburcu olan hastalarımızın evlerine transferini sağlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği birimi kuruldu. Hastanemizde çalışan personellerimiz için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, çalışma ortamından kaynaklanan risklerin minimize edilmesi amacıyla işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları aktif olarak çalışmaya başladı.

Dijital hastane uygulamaları başlatıldı. Hastanemizde hasta işlemlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için dijital hastane uygulamaları başlatıldı. Bu uygulamalar 2017 yılı içerisinde yaygınlaştırılarak bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde optimal ölçüde kullanılmasını sağlayarak Sağlık Bakanlığı HIMMS stage 6 akreditasyonu hedeflenmektedir.

Hastanemiz internet sayfasının tasarımı ve içeriği yenilendi, günlük ortalama 800 tıklanma yapılıyor. Hastalarımız tetkik sonuçları, hekim bilgileri ve hekimlerin çalışma çizelgesi, nöbetçi eczane gibi birçok bilgiye internet sayfamızdan erişebilmektedir. Ayrıca Hastaya mektup uygulaması ile dünyanın her yerinden, hastanemizde tedavi gören tanıdıklarınıza internet sayfası üzerinden geçmiş oldun mesajı gönderilebilmektedir. Gönderdiğiniz mesaj hastaya mektup olarak iletiliyor.

Engelli erişilebilirlik oranı yüzde 87 ile en üst sıralara ulaşılmıştır. Türkiye ortalaması 2016 yılı için yüzde 64 iken özverili çalışmalar sonucunda hastanemizdeki oran yüzde 87’dir (2015 yılında hastanemizin engelli erişilebilirlik oranı yüzde 64, Türkiye ortalaması yüzde 59’dur).

Hasta memnuniyet oranımız yüzde 90’nın üzerindedir(TUİK Türkiye ortalaması yüzde 72,6). Hastanemizde düzenli olarak Sağlık Bakanlığı Hasta Memnuniyet Anketleri uygulanmaktadır.

2016 yılı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinden 100 üzerinden 98,5 puan alınmıştır. Daha önceki SKS değerlendirme puanı 89 iken, 2016 yılı değerlendirmesinde özverili çalışma ve üstün gayretlerimizle puanımız 98,5’e yükseltilmiştir. Bu puan ile hizmet sunum kalitesi olarak özel hastaneler dahil olmak üzere Türkiye’de ön sıralarda yerimizi aldık.”

Haber: Burhan Işık

Bu Haberi Gördünmü!

Dağtekin ‘Bizim Adıyaman Sevdamız Var”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin bir basın açıklaması yayımlayarak Dr. Süleyman Kılınç’ın adaylığının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir