Adıyaman İşsizler Derneği Başkanı İsmet Güneş, “Bir İşçinin Yaşam Maliyeti 1.426 Lira”

 

Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını değerlendiren Adıyaman İşsizler Derneği Başkanı İsmet Güneş, “Dört kişilik ailenin hanesine girmesi gereken toplam gelir; açlık sınırı 1.205 lira, yoksulluk sınırı 3.926 lira mutfak harcamasında aylık yüzde 1.29 ve on iki aylık artış yüzde 13.26 oranında oldu” dedi.

Bir işçinin yaşam maliyetinin 1.426 lira olduğunu ama çalışanın eline geçen 891 lira geçtiğini ifade eden Adıyaman İşsizler Derneği Başkanı İsmet Güneş, “ Çalışanların yoksulluğu makul değil” diye konuştu.

“Mutfak enflasyonunda yaz aylarında görülen mevsimsel düşüş bu yıl yaşanmamıştır”

Adıyaman İşsizler Derneği Başkanı İsmet Güneş, sözlerine şöyle başladı; “2014Ekim ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.205,43 lira, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.926,47 liradır.Hesaplanan bu tutar, dört kişilik bir ailenin yaşadığı haneye girmesi gereken toplam geliri ifade etmektedir. Ancak bu geliri aldığı ücretle elde edebilenlerin sayısı, ülkemizde sınırlı sayıdadır. Asgari ücretin 891,03 TL olduğu günümüzde milyonlarca kişi ailesiyle birlikte, günlük 30 lira düzeyinde elde ettiği gelirle geçimini sürdürmeye çalışmaktadır. Oysa dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken mutfak masrafı bile günlük 40 liraya ulaşmaktadır. Belirlemelerine göre, tek bir kişinin yaşam maliyeti günümüzde 1.426,05 liraya ulaşmıştır. Bir işçinin, ailesi dikkate alınmadan sadece kendisi için yapması gereken harcama tutarı, yılbaşına göre 235 lira artmıştır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 124 lira, yaşam maliyeti ise 403 lira artış göstermiştir. Gerçekleşen enflasyon, yılbaşında hedeflenen enflasyon oranının çok üzerindedir. Hedeflenen enflasyona göre belirlenen ücretli ve emeklisi gelir artışları, satın alma gücü aşındıktan sonra kısmen giderilmeye çalışılmakta ve fakat sağlanan refah artışından bir pay almaları mümkün olmamaktadır. Mutfak enflasyonunda yaz aylarında görülen mevsimsel düşüş bu yıl yaşanmamıştır. Gıda fiyatlarında bu ay görülen artış, elektrik ve doğalgaza gelen yaklaşık yüzde 10’luk fiyat artışı ve bunun tetikleyeceği diğer fiyat artışlarıyla birleştiğinde, sıkıntıların katlanarak artacağı ortaya çıkmaktadır. Nitekim gıdada bu ay gerçekleşen fiyat artışları mutfak harcamasına olumsuz yansımıştır. Veriler temel alındığında 2014 Ekim ayı itibariyle mutfak enflasyonundaki değişim şöyle olmuştur; “Dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,29 oranında artmıştır.  Yılın ilk on ayı itibariyle artış oranı yüzde 11,45’tir. Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 13,26 olmuştur. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,44 olarak hesaplanmıştır.”

“Mevsim etkisiz işsizlik çift hanede”

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde resmi işsiz sayısı 2014 yılı Temmuz döneminde 2 milyon 867 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.8 kadınlarda ise yüzde 12.0 düzeyini buldu” diyerek sözlerine devam eden Başkan İsmet Güneş, “Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik göstergesi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 12.0 olarak belirlenirken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 18.2 iken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.0 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre Temmuz döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 410 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46.3 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65.9 düzeyini bulurken, kadınlarda ise yüzde 27.2 ile yüzde 30 düzeyinin altında kalmaya devam etti.Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 914 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 22.4 gibi çok büyük bölümü, toplam gayri safi yurt içi hasıladaki payı yüzde 10’larda olan tarım sektöründe çalışanlardan oluştu. Buna karşılık, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 19.9 ile yüzde 20’nin altında kalırken, inşaatın payı yüzde 7.3 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 50.5 oldu. İşgücü nüfusu 2014 yılı Temmuz döneminde 29 milyon 276 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51.3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.3kadınlarda ise yüzde 30.8 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı Temmuz döneminde yüzde 36.4 olarak gerçekleşti. Bu oran tarımda yüzde 84.0 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22.7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 72 bin kişi azalarak 25 milyon 791 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 45.2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Temmuz döneminde, bir önceki döneme göre 135 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 10.4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 89 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Haber: B.IŞIK

 

Bu Haberi Gördünmü!

2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Adıyaman’da 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir