“Adıyaman Mobilya”

1

Adıyamanlı Mobilya Üreticileri Ortak Bir Marka Oluşturamazlar mı?

Adıyamanlı mobilya üreticileri, markalı mobilyalardan daha ucuza, kaliteli ürünler yapmaktadırlar.

Ancak hedef müşteri kitlesi Adıyaman’la sınırlı kalmaktadır.

Teklifim şu:
Adıyamanlı mobilyacılar, mevcut iş yerlerini kapatmadan güç birliği yapıp yeni bir isim altında, hedef müşteri kitlesi bütün Türkiye hatta zamanla komşu ülkeler olmak üzere, mesela “Adıyaman Mobilya” adı altında seri üretim yapabilirler.
Bu iş tutarsa çok gelir getirir ve çok kişi iş sahibi olur.
Şimdilik bu işin olması için tek eksik, müteşebbis bir heyettir.

Adıyaman, girişimcisini içinden çıkaracak güce sahiptir; yeter ki proje benimsensin.

2

Adıyaman’da Seracılık:
Adıyaman’ın iklimi, toprağı ve su varlığı itibarıyla seracılığa uygun olduğu bilinmektedir. Yeterli düzeyde olmasa da, bu konuda bazı çalışmalar mevcuttur.
Adıyaman’da seracılığın hak ettiği orana yükselmesi için çiftçini eğitilmesi ve örnek sera işletmelerinin açılması gerekir.
Adıyaman’da seracılık hak ettiği noktaya ulaşırsa, Çukurova’da ırgat olarak çalışan birçok kişi, kendi işinin patronu olur; çünkü seracılık için, çok torağa sahip olmak gerekmez.
Yeter ki atalardan kalan yöntemlerle tarım yapılmasın. Bu bağlamda çiftçinin eğitimine sadece seracılıkta değil; sebze, meyve ve tahıl üretiminde de ihtiyaç vardır. Mevcut eğitim çalışmaları, planlı olarak artırılmalıdır.

3

MÜDDESSİR SURESİNDEN

“Tek olarak yarattığım, kimseyi bana bırak, Kendisine geniş servet verdim, Göz önünde duran oğullar (verdim), Kendisine bir döşeyiş döşedim. Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor. Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi. “Bu (Kur’an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.” Bu, insan sözünden başka bir şey değil.” Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.” (Müddessir: 11-26)

GÜNAHKARLARIN CENNETTTEKİLERE CEVABI:

“Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir; Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içinde sorarlar. Günahkârların durumunu: “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” diye Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk, Ceza gününü de yalan sayıyorduk, Sonunda bize ölüm geldi çattı.” (Müddessir 38-47)

KIYAME SURESİNDEN

“İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan günahı devam ettirmek ister.” (Kıyame: 3-5)

“Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. Fakat yalanladı ve döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Gerektir o bela sana, gerek. Evet, gerektir o bela sana gerek. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame: 31-36)

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir