Adıyaman’da Çıkan Madenler Göz Kamaştırıyor

Adıyaman’da çıkan madenler, kalitesiyle adından söz ettiriyor. Adıyaman Maden kaynakları bakımından zengin bir il olarak öne çıkıyor. Adıyaman ili ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde ve metalik maden rezervlerine rastlandı. Metalik madenlerden bakır rezervleri Çelikhan-Karlık ve Gerger ilçelerinde çıkıyor.  Çelikhan ilçesinin Bulam-Pınarbaşı mevkisinde demir cevheri bulunurken, tenörün düşük olması ve fosfat içermesi nedeniyle işletilemiyor.  İlde birçok manganez rezervi mevcutken, bunlardan en önemlileri Tut-Meryemuşağı, Gölbaşı-Yumaklıcerit ile Çelikköy ve Merkez-Küçükhacivert sahalarındaki rezervler olarak tespit edildi. Endüstriyel hammadde kaynakları olarak çimento hammaddeleri, barit, tuğla-kiremit ve fosfat bulunuyor. Çimento hammaddesi bakımından Adıyaman-Merkez önemli bir yere sahip olurken, burada orta kalitede rezervin mevcut olduğu belirtildi. Adıyaman-Merkez’de aynı zamanda kireçtaşı, marn ve kil rezervi, jeolojik tuğla-kiremit rezervi bulunuyor.

Besni ilçesinde barit, Tut ilçesinde fosfat rezervine rastlandı. İl sınırları içerisinde gerçekleştirilen kömür arama çalışmaları sonucunda Gölbaşı-Harmanlı sahasında linyit rezervi tespit edildi. İl ve çevresinde yapılan çalışmalarda fosfat, manganez ve demir rezervleri tespit edildi. Ayrıca, var olan yataklar geçmiş yıllarda işletilmiş, il çevresinde çok sayıda mangan yatak ve zuhurları bulunuyor. PHA

Bu Haberi Gördünmü!

Kral”A Biçilen Değer 100 Bin Lira

Adıyaman’da kürenk ırkı “Kral” adlı güvercine 100 bin lira değer biçilirken, birçok kuşseverin otomobille takas …