Adıyaman’ın Yoksulluk Karnesi Çıkartıldı

İpek yolu Kalkınma Ajansı tarafından Desteklenen Aile Destek Merkezi Projesi ile Adıyaman’da Yoksulluk, Aile ve Engelli Araştırılması yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Projenin, Koordinatörlüğünü yapan Enes Osman Aba, projenin amacının, ailelerin nüfus yoğunluğu, çalışma konuları, hane fiziksel özellikleri gibi yoksulluk ve varsıllık arasındaki farklarını açıkça ortaya koyan faktörleri sorgulayarak, bu sonuçları istatiksel şekilde sunmakta olduğunu söyledi.

Adıyaman Engelli Araştırmasının ise, yoksulluk araştırması ile senkronize olarak gerçekleştiğini, yoksulluk araştırmasında görüşülen haneler arasında engelli denekler ayrıca yüz yüze anket metodu ile sorgulandığını belirten Aba, şunları söyledi:

”Bu araştırmada deneklerin engellerinin bedensel mi yoksa zihinsel mi olduğu ve hangi engellilik sınıfına ait olduğu, detaylandırılmıştır. Bu engel durumuna karşı ne tür tedavi önlemleri alındığı, rehabilitasyon hizmeti alıp almadığı sorgulanmıştır. İkinci bölümde hastalık ve muhtaçlık durumu sorgulanmış ve detaylı rapora yansıtılmıştır. Adıyaman Aile Araştırmasının, Birinci bölümünde ailelerin nüfus yoğunluğu, Çalışma konuları, hane fiziksel özellikleri gibi yoksulluk ve varsıllık arasındaki farkları açıkça ortaya koyan faktörleri sorgulayarak, bu sonuçları istatiksel veriler şeklinde sunmaktadır. İkinci bölümde ise ailelerin sosyal ve kültürel açıdan sorgulaması yapılıştır. Bu bağlamda aile içi ilşkiler, aktiviteler, komşuluk ilişkileri gibi konularda detaylandırma yapılmıştır. Aile araştırması, yoğunluklu olarak sosyo ekonomik seviyesi düşük mahallelerde uygulanmıştır.”

Adıyaman yoksulluk araştırmasında örneklem olarak Adıyaman il merkezinde 516 hane üzerinde, yüz yüze anket uygulaması şeklinde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Aba, ”Özellikle şehrin sosyo ekonomik seviyesi düşük mahallelerinde deneklerle görüşülmüştür. Yine Adıyaman engelli araştırmasının il merkezinde, 516 adet hane taranarak, 26 denek ile yüz yüze anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Adıyaman yoksulluk Araştırmasının, Adıyaman il merkezinde, 477 hane üzerinden yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Aba, ayrıca yapılan bu araştırmalar ile Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünün veri tabanı oluşturduğunu ve Adıyaman’ın sorunlarının teşhisinde ve çözümlenmesinde kolaylık sağlayacağını ifade etti.

PHA

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir