Ahlaksız İlişkilere Aşk Demek Aşka Hakarettir

1-Tesettüre riayet, ciddi bir tercihtir; aynı kıyafet ile hem Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak hem de moda şirketlerini memnun etmek oldukça zordur.

2-Ahlaksız ilişkilere aşk demek, aşka hakarettir.

3-Kin, hem kendimize hem de kardeşliğe zarar verir.

4-Eğitim kolektif bir iştir, dolayısıyla eğitimdeki başarı ve başarısızlıklar da kolektiftir; kimse kendi başarısızlığını yok saymasın.

5-Dua ederken sadece dünya için istekte bulunmamalıyız, ahiret için de istekte bulunmalıyız.

6-Konuşan ve yazan kişi, daha sonra, yanlış anlaşıldım diye dert anlatmak zorunda kalmak istemiyorsa, önceden yanlış anlaşılmamak için titiz olmalıdır.

7-İroni yapacak çok konu var, malzeme sıkıntısı yok; birçok insanın canı tehlikedeyken, üslubumuz konunun ciddiyetine uygun olmalı.

8-Güç ve servet sahiplerine karşı zelil, fakir ve çaresiz insanlara karşı gururlu olmak, insan onuruyla bağdaşmaz; doğru olan, herkese karşı, ölçüsünü iyi ayarlayarak, hem alçak gönüllü hem de ağırbaşlı olmaktır.

9-İnsanlar, binlerce yıllık tarihten ibret almış olsalar; yel değirmenleri ile dövüşüp rüzgârla boğuşmanın, sonuçsuz uğraşlar olduğunu anlamış olacakları için kan ve gözyaşı ile dolu yeni deneylere ihtiyaç duymazlar.

10-Dostun bile akılsızı tehlikeli olduğuna göre, Allah akılsız düşman ile imtihan etmesin.

11-Dua edeceğimiz insanlar konusunda sınırlayıcı ve bencil olmamalı; kendimiz, annemiz ve babamızla birlikte, akrabalara, yakınlara ve bütün mü’minlere dua etmeliyiz.

12-Fazla hırs, daha ahirete kalmadan, bu dünyada da insanı perişan eder.

13- Tesettürün hikmetlerinden biri de, kadınları kötü niyetli bakışlardan korumaktır.

14-Cimrilik, herkes için arzu edilmeyen bir hal ve kötü bir durum olmakla birlikte, zenginlere hiç yakışmaz.

15-Öğrenme bitince, öğretme de biter; tatilleri sadece öğrenciler değil, öğretmenler de değerlendirmeli.

16-Kuvvetli iken bir gün zayıf düşebileceğini, hükümran iken bir gün aciz olabileceğini, genç iken ömrün vefa ederse bir gün yaşlanacağını, mutlu iken şartlar gereği bir gün üzgün duruma düşebileceğini unutma!

17-Kendi küçük sıkıntılarını unutmak için, başkalarının büyük sıkıntılara uğramasından hoşnut oluma!

18-Değişik mezhep ve meşrep mensupları, dinden kaynaklanan kardeşliklerini kaybetme durumuna geliyorlarsa, mezhep ve meşrep anlayışlarında bir sorun var demektir.

19-Asıl olan mezhepler değil, dindir; mezhepler, sorun olmak için değil, sorun çözmek için var olmuşlardır.

20-Cennette gecekondu mahallesi yoktur; her tarafı güzeldir.

21-Cehennemde yarı açık ceza evi bölümleri yoktur; her tarafı tam ceza yeridir.

22-Dini konuları tartışırken, nefsimizin galip gelmesi gibi bir heves taşımak ancak şeytanı memnun eder.

23-Dini konuları, tartışmalara ve kafa karışıklıklarına yol açacak şekilde değil, sağlam bilgilere dayanarak, gönülleri mutmain edecek şekilde izah etmek gerekir.

24-Bazı insanlar, kendilerinin görülmesinde faydaları varsa sizi görürler; yoksa onlara ulaşmak zorlaşır.

25-Yüksek terbiyeye sahip bir insan, yalnız başına olduğunda bile üstünü değiştireceği zaman, tam soyunmadan önce bir tarafını, sonra öteki tarafını değiştirir.

26-Din adına yanlış fetva verenler, yerine göre çok tehlikeli olabilirler; Hz. Ali, yanlış bir fetva neticesinde şehit edilmiştir.

27-Kendi hatalarımızdan pişmanlık duyma anlamına gelmek üzere, keşke diyebiliriz; ancak “keşke Allah şöyle yapsaydı, şöyle yapmasaydı” gibi şeyler söylememiz yanlış olur.

28-Özensiz sigara içtikleri için, zamanla yetmiş seksen kiloluk bir izmarit gibi kokmaya başlayan anne veya babaların, çocuklarını kucaklayıp, onları bu koku ile rahatsız etme hakları yoktur.

29-Her liderin, kendisini eleştirecek/uyaracak/yanlışlarını söyleyecek, samimi ve objektif bakış açısına sahip danışmanlara ihtiyacı vardır.

30-Hem yakın hem de uzak hedeflere sahip olmak gerekir; şu var ki, yakın hedeflerini gerçekleştirmeyenin, uzak hedeflerine ulaşması mümkün değildir.

31-Dünya hayatı, bir bütün olarak, ahiret hayatı için sadece yakın bir hedeftir.

32-Münafıklıktan özellikler taşıyan kişi, diğer insanlarla ilişkilerinde samimiyetsiz ve içten pazarlıklıdır; sırf onlardan yararlanmak için sevgi ve saygı gösteriyormuş gibi yapar.

33-İkili ve toplumsal ilişkilerini, menfaat beklentisi ile sürdürme!

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …