Akılcı İlaç Kullanımı ve Çocuklar

İlaç, sağlığın olmazsa olmazlarındandır.

Birçok hastalık ilaç marifetiyle tedavi ediliyor.

Ama aynı zamanda ilaçların birçoğu kimyasal üründür, fazla kullanılması, Greksiz ve yersiz alınması iyileştirici etki yerine daha da hasta edici etki gösterebilir.

İlaçlar elde edilişlerine, etki alanlarına ve başka parametrelere göre farklı gruplara ayrılırlar.

İlaç gruplarından biri de antibiyotiklerdir.

Antibiyotikler enfeksiyon hastalıklarını tedavide kullanılırlar. Ama bazı enfeksiyonlar vardır ki bunlara antibiyotikler etki etmez; bunların başında virüslerin oluşturduğu enfeksiyon hastalıkları gelir.

Gereksiz ve yersiz yere antibiyotik kullanılması, hastalıklara neden olan mikroorganizmalarda direnç gelişmesine yol açmaktadır.

Antibiyotiklere karşı direnç oluşturmuş mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıkları tedavi etmek çok zor ve belki de imkânsızdır.

Bu bağlamda insanların gereksiz yere ilaç kullanmamaları gerekir.

Hele antibiyotiklerin etki etmediği hastalıklarda antibiyotik almak, antibiyotik yazması için hekime baskı yapmak son derece yanlış olur.

Bütün bu işlerde olumlu mesafe almak için, vatandaşlara “akılcı ilaç kullanma” eğitimi verilmesi çok önemlidir.

Bütün bunlara evet de, henüz hayatın ilk basamaklarında olan, ilaçlar hakkında yeterli bilinci olmayan, hastalandıklarında hekimlerce uygun görülen ilaçlara bile direnç gösteren, ilaç alacakları zaman ebeveynlerine kan kusturan ilkokul çocuklarına böyle bir eğitim vermenin gerekliliğini anlayamadım.

İlkokulda olup henüz okuma-yazmayı bile sökmemiş bir çocuk nenesine “büyükanne, sen grip olmuşsun, gribe antibiyotik etki etmez, antibiyotik kullanma” diyecek ve büyükannesi de bu uyarıyı dikkate alacak öyle mi?

Bu çaba, yani verilen eğitimi alacak yaş ve yetkinlikte olmayanlara “akılcı ilaç kullanımı” eğitimini vermek, “dostlar alış-verişte görsün” kabilinden bir aktivasyondan öte bir şey değildir.

 

Bu Haberi Gördünmü!

Çok Şeyler Olacak

Neyi anlatsam bilemiyorum. Bir yanda canımızı acıtan ekonomi, öte yanda yaklaşan yerel seçimler ve siyasilerin …