Ali Koçak Hocamızın Anısına! Güldede Diyor Ki Müslümanlar Şeffaf Olmalı!

Adıyaman’ın, ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ aktif hizmette güzide insanlarından Ali Koçak’ı yazdı

Ferhat Özbadem..

Bir insan düşünün ki, bir şehirde ne kadar taziye varsa üşenmeden hepsine gitsin. Gittiği her taziyede

mutlaka hakkı ve sabrı tavsiye etsin. İnsanları ayetler ile, sahih hadisler ile teskin etsin. Hiçbir ayrım

yapmadan toplum içindeki bütün eğilimlerin taziyelerine gidip toplumsal mutabakatın oluşması için

çaba sarf etsin. Dahası davet edildiği bütün düğünlerde insanlara tevhidi, adaleti ve özgürlüğü

anlatsın. Davet edildiği pikniklerde 4­5 saat boyunca sürekli sorulara cevap versin. Bıkmadan,

usanmadan, yorulmadan hakikati anlatsın. Bu insanın yaşı 79 olsun, namı Güldede olsun. İşte

karşımızda Ali Koçak.

Adıyaman merkezde ikamet etmekte olan Ali Koçak Hoca, emekli bir imam hatip. Resmi olarak

emekli olsa da fiilî olarak imamlığa ve hatipliğe devam eden mümtaz bir şahsiyettir Ali Hoca.

İmrenilecek çocuk ve torunlar yetiştiren Ali Hoca, uzun zamandır yaptığı tebliğ ve davet çalışmaları

ile birçok insanın hidayetine vesile olmuştur. Kendisi Öğrenci­Der isimli dernekte tefsir dersleri

verirken, değerli oğlu Yunus Koçak Hoca da Bilgi ve Hikmet isimli dernekte 4 senedir aralıksız

haftalık tefsir dersleri vermektedir. Baba oğul omuz omuza vermiş, toplumu Kur’an ile tanıştırmak

için hayırda yarışıyorlar.

Bir muhabbet ve tevazu ehlidir Ali Hoca

İlerlemiş yaşına rağmen sürekli okuyan ve üreten bir kişilik. Ne zaman misafirliğine gitsem sürekli

masasının üstünde okunan kitaplar ve kitaplardan alınan notlar dikkatimi çeker. Yaklaşık on senedir

Kur’an çalışmaları üzerinde yoğunlaşan Ali Hoca, ne zaman görüşsek Kur’an’da geçen bir konu ile

ilgili ayetleri ve o konudaki görüşünü paylaşır.

Ahlaklı ve donanımlı olmamız gerektiğini sürekli tavsiye eder. Olaylara ve hayata geniş bakmamız

Müstesna Güzeller ­ 14:00, 03 Ekim 2012 Çarşamba11.12.2014 Güldede diyor ki Müslümanlar şeffaf olmalı! | Müstesna Güzeller | Dünya Bizim

http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=11112&tip=haber 2/2

gerektiğini ben kendisinden öğrendim. Uçlarda

gezmenin zararlarını, delilsiz/ayetsiz görüşlerin nakıs

olduğunu, ilmî ve imanî bir duruşun şart olduğunu Ali

Hoca’nın sohbetlerinden öğrendim.

Derin birikimi ve engin tecrübeleri, kendisinden fikir

almak isteyen Müslümanların sürekli ufkunu açmıştır.

Yaklaşık elli senesi İslam yolunda hizmetin içinde

geçmesine rağmen, en son muhabbetimizde ömrünün

ilk otuz senesini kast ederek “geç kaldık, otuz senemiz

heder oldu” cümlelerini kuracak kadar da mütevazı bir

şahsiyet.

Bir muhabbet adamıdır Ali Hoca. Saatlerce muhabbet

etse dahi dikkatle dinlediğiniz bir veli kuldur.

Anlattıkları içinde israiliyat ve hurafenin olmaması ise

ayrı bir güzellik. Aksakalları ve ak saçının meydana getirdiği ahenk ve şık giyimi ile örnek bir

şahsiyet. Görüldüğünde ahireti hatırlatan nadir güzel adamlardan biridir.

Müslümanların şeffaf olması gerektiğine sürekli vurgu yapar Ali Hoca

Gençliğinde müzik ile amatör olarak uğramış olması dolayısıyla arada ilahi ve ezgileri terennüm

ettiği rivayetleri de vardır. Aynı zamanda iyi bir şairdir Ali Hoca. Şiir yönü pek bilinmese de

sohbetlerinde hem Mehmed Akif’in şiirlerinden pasajları ve nadir de olsa kendi şiirlerini okuması

sohbetlerine ayrı bir tat getiriyor. Birebir gerçekleşen bir görüşmemizde kendisinden Mehmed

Akif’in “Azim” adlı şiirini dinlemiştim. Şiiri okuduktan sonra şerhini yapmış olması, şiir konusuna

ne kadar vakıf olduğunu göstermişti. Şiirleri ezbere okuması beni çok etkilemişti.

1960 ihtilalinden sonra kısa süreliğine gözaltına alınan

Ali Hoca, 90’lı yıllarda da kısa süreliğine emniyette

misafir edilmiştir. Gözaltı ve mahkemeler ile ilgili

hatıralarını mizahi bir dil ile anlatırken hem o

dönemlerdeki sıkıntıları öğreniyor hem de gülüşüyoruz.

Müslümanların şeffaf olması gerektiğine sürekli vurgu

yapar Ali Hoca. Müslüman duruşundan taviz vermeden

zamana ve zemine dikkat edilmesi gerektiğini de

sürekli hatırlatır.

Bir sohbetimiz esnasında genel olarak bizlere neler

tavsiye ettiğini sormuştum. Kendisi, Müslümanların

çok çalışması gerektiğini, edindikleri bilgilerin

delillerine inmeleri gerektiğini, hurafelerden uzak

durulması gerektiğini, Müslüman olmanın doğrunun ve

hakkın talibi olmak olduğunu, zamanın zayi edilmemesi

gerektiğini, öğrenci arkadaşların okullarını ihmal etmemeleri gerektiğini, ilmin müminin yitik malı

olduğunu (Hadisi hatırlatarak), Müslümanların peşin hükümlü/ön yargılı olmaması gerektiğini,

Müslümanlar arasındaki ihtilafların sebebinin bu peşin hükümler olduğunu, Müslümanların birlik

olması gerektiğini tane tane, naif bir dil ile beyan ettiler.

Güldedemiz, Ali Hocamıza vefa ve muhabbet niyeti ile şu iki mısraı kendisine ithaf ediyorum: “Gül

Bahçesinde muhabbet güzel gül ile güzel,/ Gül selam etmiş gül kadar selam güzel.”

 

Bu Haberi Gördünmü!

Adıyaman’da Adnan Menderes anıldı 

AK Parti Adıyaman Teşkilatı Adnan Menderes’in idam edilişi ile ilgili basın açıklaması yaptı. AK Parti …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir