Alim Olmak

1

Âlim olmak, büyük bir mazhariyettir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“…Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar….” (Fatır-28)
Bir âlimin, “Allahtan gerçek anlamda korkan âlim” olabilmesi için bilgi sahibi olmanın yanı sıra diğer bazı niteliklere de sahip olması gerekir.
Konu ile ilgili bir hadis-i şerifte ilimlerinin ehli olan âlimlerin ne kadar önemli bir mevkide bulundukları şöyle ifade edilmektedir:
Resulullah (sav)’a biri abid diğeri âlim iki kişiden bahsedilmişti. “Âlimin Abide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir” buyurdu. (Tirmizi, İlim-19)

2

SIPOR HAKKINDA:

 1. Beden ve ruh sağlığın için spor yap.
  2. Bilinçli ol, gerektiği kadar spor yap.
  3. Çalışma vaktini spora ayırma.
  4. Kendini gereğinden fazla yorma.
  5. Ünlü bir sporcu olma konusunda yersiz hayallere kapılma.
  7. Günlük çalışma programında derse ayrılan vakti, maç seyrederek harcama.
  8. Sporla ilgili bilgileri, genel kültür çerçevesini aşacak şekilde bütün detaylarıyla beynine yükleme.

3

Mucizeleri anlamaya çalışırken, Allah’ın gücü neye yeter neye yetmez gibi bir mantık içinde olmak, son derece tehlikelidir.

4

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim bir kahine (medyuma) gelir de on bir şey sorarsa kırk gece namazı kabul olunmaz.” (Müslim, Selam, 125)

5

İSTİĞFAR DUASI:
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım.Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.”
(Buhârî, De’avât, 2, 15; Ebû Davud, Edep, 101; Tirmizî, De’avât, 15; Nesâî, İstiâze, 57; İbn Mâce, Dua,14 )

6

“Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem 4)
“Ant olsun, Allah ‘ın resulünde sizin için… güzel bir örnek vardır.” (Azhab 21)
“Nitekim biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti ve bilmediklerinizi bildirecek, aranızdan bir peygamber gönderdik.”( Bakara 151)

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir