Alimleri Ziyaret Etmek

1

Allah’ın vefat etmiş olan âlim ve veli kullarının kabirlerini ziyaret etmek insana huzur verir.
Onların kabirlerini Allah için ziyaret ederiz, kendilerinden bir şey istemeyiz; Allah’tan bizi salih kullarıyla birlikte haşr etmesini ve onların şefaatine mazhar kılmasını dileriz.
Allah’ın yaşamakta olan âlim ve veli kullarını da ziyaret etmeliyiz; hatta bu, daha da gereklidir. Onlardan bilgi öğrenir, dualarını alırız; bu, hem bir ihtiyaçtır, hem de bize huzur verir.

2

Sevgili Öğrencim!
Kendini önemsersen beynin daha çok çalışır, hafıza gücün artar; bir başka deyişle bellek verimin yükselir.
Kendini önemsiz sayarsan beynin de ona göre davranıp senin düşüncelerine uyum sağlar. O hâlda kendine önem ver.
İleride önemli görevlerde bulunacağını, topluma yararlı olacağını düşün.

2

Size soru soranlardan çoğu, bir şey öğrenmek için değil, sizi imtihan etmek veya durduğunuz yeri öğrenmek için soru sorarlar.

3

Tavaf ve Sa’y gibi ibadetler yapılırken fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak yanlıştır; bu tür işler ibadet halinde değilken yapılmalıdır.

4

Kişinin yaşı ve makamının yüksekliğindeki artış, terbiyesi ile doğru orantılı olmalıdır.
Sadece insanlara karşı değil, eşyaya karşı bile kibar olmak gerekir.

Hakaret, önce sahibini hakir kılar.

5

Hac ve umre yapmak büyük bir mazhariyettir. Hac ve umre yapan kişi, bu ibadeti yapmaya nail olduğu için, Allah’a çok şükretmenin yanı sıra, hayatının bundan sonraki kısmını daha iyi, daha ihlaslı, daha mütevazı, kul haklarını daha çok gözeten, farz ibadetlerini asla aksatmayan ve nafile ibadetleri arttıran bir kul olarak geçirmelidir.

6

Mağdur olmak, kimseye suç işleme hakkı vermez.

7

“Kâfir” kelimesi, birilerine hakaret etmek amacıyla kullanılan bir terim değildir.
Kâfir olmak, mü’min olmamanın tabii ve kaçınılmaz bir sonucudur. Dini inanç açısından, kimse için, mü’min veya kâfir olmak dışında üçüncü bir seçenek mevcut değildir.
Kâfir veya mü’min olmayı tercih etmek ise herkesin kendi iradesine kalmış bir iştir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir