Allah İçin Zorluk Yoktur

 

1

Bizim açımızdan çok zor ve imkânsız olan şeylerin Allah tarafından yapılması ölümden sonra diriltmeyi gerçekleştireceğine delildir.
Kur’an ayetleri bu durumu şöyle anlatıyor:

“Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.” (36.Yasin–80,81)
Kur’an’ı Kerim ölümden sonra dirilmeye inanmamız için çeşit çeşit örnekler getirir. Dünyadaki hayatımızdan örnekler vererek bunun zor olmadığını anlatır. Aklımıza hitap eden açıklamalarda bulunur:
“İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (36.Yasin–77.78.79)

Ayetlerin akıllara hitap eden açıklamalarından anlaşıldığı gibi, bir şeyi ikinci kere yaratmak ilk sefer yaratmaktan zor değildir.
Esasen zorluk yaratılmış olanlar içindir, Allah için hiçbir konuda zorluk düşünülemez.

2

Okumak için kitap bulmada zorlanılmaması için, ev kütüphaneciliğine önem verilmelidir.
Her okulun nasıl bir kütüphanesi varsa; dar kapsamlı da olsa, her evin de bir kütüphanesi bulunmalıdır.
Okuma kültürünü yerleştirip gelenekselleştirmek, ancak bu tür tedbirlerle mümkündür.

3

Türkiye’deki eğitimi zaafa uğratmak isteyen mihraklar bir araya gelseler şöyle kararlar alırlar herhalde:
-Dönem başlarında birer hafta, dönem sonlarında ikişer hafta ders yapılmaması için gerekli kol faaliyeti yapılmalı.
-Öğrencilerin her gün değil, sadece sınav günlerinde ders çalışmaları sağlanmalı.
-Öğrenciler geç uyuyup uykusuz kalmalı ve kahvaltı yapmadan okula gitmeli.
-Ödevler internetten indirilmeli.

4

NEBE SURESİNDEN

“Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir.” (Nebe-40)

NAZİAT SURESİNDEN

“37. Artık kim azmışsa , Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, Şüphesiz cehennem(onun için) tek barınaktır.” (Naziat: 37-39)

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir