Allah’a ve Resulüne İtaat (3)

4.Allah, Peygamberleri kendilerine İtaat Edilsinler Diye Göndermiştir:

“Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. “[1]

Bu iki ayetten şunları anlıyoruz:

1-Peygamberlere itaat etmek Allah’ın emridir.

2-Peygamberlere itaat etmeyenler, kendilerine zulmetmişlerdir.

3-Bir süre peygambere itaat etmedikleri halde pişman olup tövbe eden ve bu durumunu peygamber (s.a.v.)’e arz edip onun kendileri için istiğfar etmesini temin edenler, Allah tarafından affedilir.

4-Allah’a itaat edip iman etmek, anlaşmazlıklar konusunda Allah’ın resulünü hakem seçip, hiçbir sıkıntı duymadan, onun verdiği hükümleri  kabul etmeyi gerektirir.

5.Mü’minler, Allah’a ve Resulüne İtaat Ederler:

“Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.”[2]

Hayatın her alanında Allah’a ve resulüne itaat zorunluluğu vardır.

Savaş ganimetleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından, Allah’ın bildirdiği şekilde taksim edilmiştir. Ashabın bu hususta özel tasarruflarda bulunmayarak, Allah’a ve resulüne itaat etmeleri, ilahi emirdir.

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” [3]

Bu ayette genel anlamda bir mü’min tanımlaması yapılmaktadır. Bu tanımlama içinde Allah’a ve resulüne itaat etmek de yer almaktadır.

6.Peygamberin Görevi Tebliğ, Bizim Görevimiz İtaattir:

“Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.”[4]

Allah’a itaat edin, dendikten sonra önemine binaen itaat emri bir daha tekrar edilerek Peygambere itaat edilmesi istenmiştir. Peygambere itaatten yüz çevirmek, ona bir zarar vermez, çünkü onun görevi sadece tebliğdir; ancak yapılan tebliğe uymayanlar, Allah tarafından hesaba çekilip gerekli cezaya çarptırılacaklardır.

7.Allah’a ve Resulüne İtaat Edenler, Birbirleriyle Çekişmezler:

“Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. …”[5]

Düşmana karşı başarılı olmak için Allah’a ve resulüne itaat etmek gerekir. Birbiriyle çekişme, düşmana karşı zafiyet meydana getirir. Zafiyet ise korku ve yenilgiye neden olur.

 

 

[1] 4/Nisa-64.65.

[2] 8/Enfal-1

[3] 9/Tövbe-71

[4] 64/Teğabun-12

[5] 8/Enfal-46

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir