Allah’a ve Resulüne İtaat (4)

8.Allah’a ve Resulüne İtaat, Hayat Verecek Şeylere Uymak Demektir:

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.”[1]

Allah ve resulü Kur’an’a çağırır. Kur’an ise gerçek anlamda kurtuluş, dünya ve ahiret saadetidir. Kur’an bize hayat verir. Kalpleri çeviren Allah’tır.

9.İman Etmeden Boyun Eğmek, İtaat Değildir:

“Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” [2]

Müslüman olmak, iman kalbimize tam anlamıyla girdikten sonra boyun eğip teslim olmaktır. Makbul bir Müslümanlık için, sağlam bir iman gerekir. Sağlam imana sahip olmadan bir takım dünyevi menfaatler için Müslüman olmuş gibi görünmek geçerli bir duruş değildir. Boyun eğme ve amel, iman etmenin sonucunda meydana gelmelidir.

10.Allah’a ve Resulüne İtaat, Tebliğ Edilenlerden Yüz Çevirmemeyi Gerektirir:

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin, işittiğiniz halde O’ndan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın.”[3]

Hayatın her alanında ve cihad hususunda Allah’a ve resulüne itaat etmek gerekir.

İşiten ve akıl sahibi olan bir varlığın görevi, Allah’a ve resulüne itaat etmektir.

Kâfir ve münafık olanlar işittik derler, ancak sıra işittiklerini yerine getirmeye gelince işitmemiş gibi davranırlar. Mü’minler asla böyle olmamalı, işittiklerinin gereği ne ise onu yapmalıdırlar.

11.Allah’ın Resulüne İtaat, Doğru Yolu Bulmanın Şartıdır:

“De ki: Allah’a itaat edin; Peygamber’e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber’in sorumluluğu kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine getirmeniz)dır. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber’e düşen, sadece açık seçik duyurmaktır.”[4]

Bu ayette, Allah’a ve resulüne itaat birlikte emredildikten sonra, resule itaatin gerekli olduğu bir daha zikredilerek, ona itaat, doğru yolu bulmanın şartı olarak belirtilmiştir.

12.Allah’ın Resulüne İtaat Edenler Doğru Yolu Bulurlar:

“(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.””[5]

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

1-Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir.

2-Hz. Muhammed (s.a.v.), yer ve göklerin hükümranlığı kedisine ait olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah (C.C.) tarafından gönderilmiştir.

3-Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’a ve onun sözlerine iman etmiştir.

4-Ümmi olan Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah tarafından bilgilendirilmektedir.

5-Bizim doğru yolu bulmamız, ancak Hz. Muhammed (s.a.v.)’e tabi olmamızla mümkündür.

 

[1] 8/Enfal-24

[2] 49/Hucurat-14

[3] 8/Enfal-20.21.

[4] 24/Nur-54

[5] 7/Araf-158

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir