Allah’a ve Resulüne İtaat (5)

13.Peygambere İtaat Eden Allah’a İtaat Etmiş Olur:

“Kim Resûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!”[1]

Bu ayette, resule itaat, Allah’a itaat olarak tanımlanmıştır. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in insanlara bildirdikleri, Allah’ın emirleridir. Rasulullah’ın görevi Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmektir. Bu tebliğe riayet etmeyenlerin cezasını vermek ise Allah’a aittir.

“Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.”[2]

Bu ayet; Hudeybiye olayında Müslümanların, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, kanlarının son damlasına kadar savaşmak üzere, biat etmelerini anlatılmakta ve biat edenlerin Allah’a biat etmiş olduklarını belirtmektedir.

Mü’min, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e dolayısıyla Allah’a verdiği sözden dönmemelidir.

14.Allah Tarafından Sevilmek İsteyen, Resulüne itaat etmelidir:

“(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[3]

Bu ayette Allah’a itaat ile resulüne itaat, bir bakıma aynı derecede önemli sayılmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e itaat eden, onun vahiy ile aldığı emirlerini yerine getirmiş olacağından, Allah tarafından sevilmeyi hak eder. Allah, sevdiği kulunu bağışlar ve esirger.

15.Merhamet Edilmek İsteyen Allah’a ve Resulüne İtaat Etmelidir:

“Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.”[4]

Bu ayet, önceki ayetlerle birlikte tetkik edildiğinde, faizden uzak durma konusunda Allah’a ve resulüne itaat etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Faizle birlikte Allah’ın yasak ettiği her şeyden kaçınmak, Allah’a ve resulüne itaat etmenin gereğidir.

“Namazı kılın, zekatı verin, Peygamber’e itaat edin ki merhamet göresiniz.”[5]

Allah’ın rahmetine nail olmak için, bedenle yapılan namaz kılma ve mal ile yapılan zekât verme ibadetlerini yerine getirmenin yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bize bildirip örnek olduğu öteki görev ve ibadetleri de yerine getirmek gerekir.

16.Allah’a ve Resulüne İtaat Edenler, Kurtuluşa ve Mutluluğa Erenlerdir:

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resûlüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak ‘İşittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.” [6]

Allah’a ve resulüne itaat, mü’min olmanın doğal bir sonucudur. Mü’minlere yakışan, kendilerine yapılan tebliği işittiklerinde gereğini yapmalarıdır. Kurtuluşa ermek için, hem iman etmek hem de inanılan hususları yerine getirmek icap eder.

Kurtuluşa erip mutlu olmak için, Allah’a ve resulüne itaat etmek, Allah’a saygı duyarak sakınmak gerekir. Bu şartlara riayet edenler, Allah’ın azabından kurtulurlar.

[1] 4/Nisa-80

[2] 48/Fetih-10

[3] 3/Al-i İmran-31

[4] 3/Al-i İmran-132

[5] 24/Nur-56

[6] 24/Nur-51.52.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir