Allah’ı Zikretmek (1)

Zikir sözlükte; anma, düşünme, hatırlama ve söz konusu etme anlamlarına gelir. Terim olarak zikir; Allah’ı dil veya kalp ile anmak, Allah’ı unutmamak, Allah’tan gafil olmamak anlamlarına gelir.

Yüksek sesle, açıktan yapılan zikre, zikr-i cehri; içten sessizce yapılan zikre, zikr-i hafi denir.

Şu hadis-i şerif, Allah’ı zikretmenin önemini net bir şekilde dile getirmektedir:

“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” (Buhari, Daavat-66)

En önemli zikir lafızları şunlardır:

1-La ilahe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur. Buna, tehlil denir

2-Subhanallah: Allah, her türlü noksan sıfattan münezzeh, bütün tam sıfatlarla muttasıftır. Buna, tesbih denir.

3-Elhamdülillah: Hamd Allah’a aittir, Ancak Allah’a hamd edilir. Övülmeye şükredilmeye layık olan Allah’tır. Buna hamdele denir.

4-Allahuekber: Allah en büyüktür. Buna, tekbir denir.

Bu dört zikir lafzı hakkındaki bir hadis şöyledir:

“Her namazdan sonra kim otuz üç defa subhanallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa Allahuekber der, yüze tamamlamak için de lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr: Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter.” derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.”[1]

Allah’tan gafil olmayan bir insan, hayatının her merhalesinde ve bütün işlerinde Allah’ı zikreder:

*Aklı ile zikir lafızlarını ve bu lafızların anlamlarını bilir.

*Dili ile zikir lafızlarını telaffuz eder.

*Kalbi, zikir lafızlarının anlamı, inancı ve bağlılığı ile dolar.

*Aklı ile Allah’ın büyüklüğünü, kâinattaki nizam intizamı tefekkür eder, kalbi ile Allah’a bağlanır.

*İstiaze eder, Allah’a sığınır.

*Namaz kılıp oruç tutarak bedeni ibadetlerini yapıp, Allah’ı anar.

*Zekât ve sadaka vererek mali ibadetlerini yerine getirip, Allah’ın emrine uyar.

*Hac ve umre yaparak her ırktan ve her renkten Müslüman ile birlikte tekbir getirir.

*Haram olan işlerin Allah tarafından yasaklandığını hatırlayıp, onları yapmaktan sakınır.

*Hayatının her aşamasında, kendisini Allah’ın emir ve yasakları ile denetler.

Şimdi Allah’ı zikretme konusunun, Kur’an’da nasıl geçtiğini görerek anlamaya çalışalım.

 

[1] Müslim, Mesacid-146, Nesai, Sehv-96

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir