Allah’ı Zikretmek (4)

8.Yarın Yapacağımız Bir Şeyi Söylerken İnşallah Demek Allah’ın Emri Olduğu Gibi, Demeyi Unuttuğumuzda, Hatırlayınca Allah’ı Anmak da Allah’ın Emridir:

“Hiçbir şey için “Bunu yarın yapacağım” deme. Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Unuttuğun zaman Allah’ı an ve ‘Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.’ de.”[1]

1-Yapmayı düşündüğümüz bir iş için inşallah demeden, yarın yapacağım dememeliyiz.

2-Bir işi yapmaya muvaffak olmamız, Allah’ın dilemesine bağlıdır.

3-Bir işi falan zamanda yapacağımızı söylerken, inşallah demeyi unutmuşsak, hatırlar hatırlamaz inşallah demeli ve ardından da, ‘Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.’ diye dua etmeliyiz.

9.Mü’minler Her Vakit Allah’ı Anarlar:

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.”[2]

1-Akıl sahibi mü’minler, akılları başlarında olduğu müddetçe Allah’ı anarlar.

2-Mü’minler, ayaktayken ve otururken Allah’ı andıkları gibi, istirahat için yan yatarken de gaflete düşmeyip, Allah’ı anmaya devam ederler.

3-Mü’minler, ayakta kıldıkları namazı, güçleri yetmezse oturarak, buna da güçleri yetmezse yattıkları yerde ima ile kılarlar.

4-Mü’minler, Allah’ı tefekkür ederek anarlar. Tefekkürlerinde üç önemli husus vardır:

  1. a) Allah, dünyayı ve içindekileri, haşa boş yere değil, önemli hikmetlere mebni olarak yaratmıştır.
  2. b) Allah, her türlü eksiklik ve hatadan münezzeh, bütün tam sıfatlarla muttasıftır.
  3. c) Cehennem azabı, büyük bir cezadır, bu azaptan korunmak için hem kulluk görevlerimizi yapmalı hem de Allah’a niyazda bulunmalıyız.

10.Münafıklar, Allah’ı Pek Az Anarlar:

“Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.”[3]

Münafıklar, gerçekte iman etmedikleri halde iman etmiş gibi görünerek, Allah’ı aldatmaya çalışırlar; Allah, onların bu aldatma isteklerini başlarına geçirir.

Münafıkları üç belirgin özellikleri vardır:

1-Namaz kılmak zorlarına gider, bu hususta tembeldirler.

2-İnsanlara gösteriş yaparlar.

3-Allah’ı çok az zikrederler.

[1] 18/Kehf-23.24.

[2] 3/Al-i İmran-191

[3] 4/Nisa-142

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir