Allah’ı Zikretmek (5)

11.Sapık Olanların Kalpleri, Allah’ı Anma Hususunda Katılaşmıştır:

“Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.”[1]

1-Allah, davranış ve tutumlarıyla gönüllerinin İslam’a açılmasını hak eden kişilerin gönüllerini, Kur’an hakikatlerini anlayıp kabul etmeye açık kılar.

2-Tutum ve davranışlarıyla inkârı tercih edenlerin gönülleri ise, Kur’an hakikatleri ile şereflenmeye kapalı olur.

3-Kur’an’ı anlayıp Allah’ı anma konusunda kalpleri katılaşan insanlar, en acıklı durumda bulunan kimselerdir.

4-Kur’an hakikatlerini kabul etmeyip Allah’ı anmayanlar, gerçek anlamda sapıktırlar.

12.Mallarımız ve Evlatlarımız, Bizleri Allah’ı anmaktan Alıkoymamalı:

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”[2]

Bu ayette geçen Allah’ın zikri; namaz, oruç, hac, zekât ibadetlerini yerine getirerek, Allah’ı daima anıp, ondan gafil olmama şeklinde anlaşılmalıdır.

1-Malların ve evlatların Allah’ın zikrinden alıkoyması münafıkların vasıflarındandır.

2-Mü’minler, bu hususta münafıklara benzememelidirler.

3-Malımızın ve evlatlarımızın bizi ibadet ve taatlerimizden alıkoyması, bizim dünyevi kazançlarımızı ahirete tercih ettiğimiz anlamına gelir.

4-Dünyayı ahirete tercih edenler, büyük bir zarara uğramışlardır.

13.Ticaret Gibi Dünyevi İşler, Bizleri Allah’ı Anmaktan Alıkoymamalıdır:

“Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz.”[3]

1-Rasulullah (s.a.v.)’in ashabı ve onlara benzeyen bazı insanlar, dinlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar.

2-Dünyevi görevlerini ifa etmek için yaptıkları ticaret ve alışveriş onları dini sorumluluklarından alıkoymaz.

3-Daima Allah’ı anarlar.

4-Ezan okunduğunda alışverişi bırakıp namaza koşarlar.

5-Gerekli şartlar oluştuğunda zekâtlarını verirler.

6-İşte bunlar,, örnek mü’minlerdir; bunlar gibi olmak gerekir.

[1] 39/Zümer-22

[2] 63/Münafikun-9

[3] 24/Nur-37

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir