Allah’ı Zikretmek (6)

14.Kalpler Ancak Allah’ın Zikri İle Huzur Bulur:

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”[1]

1-Kur’an hakikatlerini dinleyerek her türlü şüpheden arınan insanlar, iman ederler.

2-İman edenlerin gönülleri, Allah’ın zikriyle sükunete erer.

3-Kalpler, başkalarını anmakla değil, ancak Allah’ı anmakla, onun azametini düşünüp tefekkür etmekle huzur bulur.

15.Allah’ı Zikretmek, En Büyük İbadettir:

“(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”[2]

Rasulullah (s.a.v.)’e hitaben söylenen bu sözler, genel anlamda hepimiz için birer emir ve uyarıdır:

1-Kur’an-ı Kerim’in,  anlamını ve tefsirini okumalıyız. Kur’an bizim için bir hayat rehberidir.

2-Kur’an’daki kıssalardan ibret alarak içindeki emir ve yasaklara titizlikle uymalıyız.

3-Beş vakit namazı vaktinde, huşu içinde ve dosdoğru kılmayı asla ihmal etmemeliyiz.

4-Huşu içinde kılınan beş vakit namaz, bizleri hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar.

5-Bir insanın günde beş kere Allah’ın huzuruna durup, ona iyi bir kul olmak istediğini belirttikten sonra, aradaki vakitlerde günah işlemesi beklenmez. Namaz kıldığı halde günah işleyenin namazında, bir takım eksiklikler vardır.

6-En büyük ibadet, Allah’ı anmaktır.

7-‘Allah Teâlâ’yı anmak ve O’nun azamet ve kibriyası huzurunda kulun değişiklikleri ve tavırları ile acizlik ve ihtiyacını arz etmesi demek olan namaz, en büyük amel veya açık ve gizli bütün kötülüklerden men için en büyük sebeptir.’[3]

7-‘Allah’ı anman, O’nun yüceliğini hatırlaman; namazında, alış verişinde ve hayatındaki bütün işlerinde O’nu düşünmen ve bütün işlerinde O’nu unutmamandır.’[4]

8-Kişi, Allah’ı andığı için onun emrine uyup ibadet yapar. İbadet, Allah için yapılırsa ibadet olur.

 

 

[1] 13/Rad-28

[2] 29/Ankebut-45

[3] Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C: 6, S: 223

[4] Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C: 4, S: 485

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir