Allah’ı Zikretmek (7)

Kul Allah’ı Anarsa, Allah da onu Anar:

“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!”[1]

Kul, Allah’ı zikrederek, ibadet ederek ve emirlerine uyarak anarsa; Allah da onu bağışlayarak anar.

Zikir ve Şükür terimlerinin neler ifade ettiğini Ömer Nasuhi Bilmen şu şekilde açıklamaktadır:

“Zikir: Istılahta Cenabı Hakkın ismi celilini, Kibriya ve uluhiyetini anmaktır ki üç şekilde olur. Şöyle ki: Ya lisanen olur. Bu, Hak Teâlânın mübarek isimlerinden birini veya birkaçını lisan ile söylemektir. Allah… Allah… denilmesi gibi. Ya bedenen olur. Bu da namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmektir. Veya kalben olur. Bu da: Allah-u Azimuşşanın varlığını, kudret ve azametini düşünüp bir neş’eyi ilahiyeye nail olmaktır.”

“Şükür; iyiliğe karşı minnettarlık göstermektir. İyiliğe karşı kavlen veya fiilen gösterilen kıymetşinaslıktır. Cenabı Hakka şükretmek ise üç suretle olur. Birincisi: Lisanen şükürdür. Bu, Cenabı Hakkın nimetlerine karşı zatı ahadiyetine lisanen arzı tazimatta bulunmaktır. İkincisi: Bedenen şükürdür. Bu da Hak Teâlânın nimetlerini yadederek secdei şükrana kapılmak gibi bir suretle olur. Üçüncüsü de: Kalben şükürdür ki niamı ilahiyeyi düşünerek kalben tazimkârane hissiyat ile mütehassis olmaktır. Şükrün zıddı, küfür ve küfrandır ki nimeti setr ve inkâr eylemektir.”[2]

Allah’ı zikretme konusunda şu soruya da cevap vermek gerekir:

Allah’ı nasıl zikretmeliyiz?

1-Allah’ı tasdik ettiğimizde, onu zikretmiş oluruz.

2-Allah’ı dil ile andığımızda, onu zikretmiş oluruz.

3-Allah’ın büyüklüğünü tefekkür ettiğimizde, onu zikretmiş oluruz.

4-Allah’a ibadet ettiğimizde, onu zikretmiş oluruz.

5-Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçındığımızda, onu zikretmiş oluruz.

6-Allah’ı hatırımızda tuttuğumuz sürece, onu zikretmiş oluruz.

Şu uyarı da bir ihtiyaçtır:

Allah’ı lisanen anmak ile ibadet ederek ve diğer emirlerine uyarak anmak, birbirlerinin alternatifi değildir. Allah’ı hem lisanen zikrederek hem de ibadet edip emir ve yasaklarına riayet ederek zikretmeliyiz.

Ve bu konudaki son sözler:

Allah’ı çokça zikretmek, Allah’ın emirlerindendir.

Her ibadet bir zikirdir.

Allah için ibadet yapmaya niyet ettiğimizde Allah’ı anmış oluruz.

Namaz ve hac gibi ibadetleri, beden ile yerine getirirken aynı zamanda dil ile de Allah’ı zikrederiz.

Bir hayvanı keseceğimizde Allah’ın adını zikretmemiz gerektiği gibi; av hayvanını, istediğimiz avı yakalamak için gönderirken bile Allah’ın adını zikretmemiz gerekir.

Bir işi yapacağımızı söylerken, önce inşallah dememiz gerekir.

Mallarımız, evlatlarımız ve ticaretimiz, bizleri Allah’ı anmaktan alıkoymamalıdır.

Kalpler Allah’ın zikri ile mutmain olur.

Allah’ı zikretmek, en büyük ibadettir.

İbadetleri önemli kılan, Allah için yapılmalarıdır.

Eğer bizler, Allah’ı anarak, ona ibadet ederek ve ondan gafil olmadan yaşayarak zikredersek, Allah da bizleri bağışlayarak zikreder.

 

 

 

[1] 2/Bakara-152

[2] Ömer Nasuhi Bilmen. Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C:1, S: 145-146

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir