Allah’ı Zikretmek

1

Allah’ı zikretmenin pratik sonucu; Allah’tan gafil olmamaktır.
Allah’tan gafil olmamanın pratik sonucu ise, yapmayı düşündüğümüz işleri, Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olup olmama açısında kontrol edip, Allah’ın rızasına uygun olanları yapmaktır.

2

Gönülden ve gizlice, yüksek olmayan bir ses ile dua edilmelidir. Bu husustaki iki ayet şöyledir:
–“Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez.” (7.Araf-55)
–“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.” (7.Araf-205)

3

Kelime-i şehadet, imanın altı şartının özetidir.
Kelime-i Tevhid, Kelime-i şehadetin özetidir.
La ilahe illallah ise, kelime-i tevhidin özetidir.

4

Okuma eylemini yalnız kendi mesleğiyle ilgili kitaplara hasreden kişi, gerçek anlamda okuyucu değildir. Çünkü genel anlamda bilgi ve kültür sahibi olmak, kendi meslek alanı dışında da kitap okumayı gerektirir. O halde okuma yelpazesi hayat alanı kadar geniş tutulmalıdır.

5

Kasıtlı olarak çocuk düşürmenin veya sağlık nedeni yok iken aldırmanın dini anlamda cezası7kefareti, 212,5 gr. altını fakirlere ödemektir.

6

Güç ve servet sahiplerine karşı zelil, fakir ve çaresiz insanlara karşı gururlu olma.

7

Bir insan, dünya menfaati için, yaşarken ve konuşurken, “Dinimden ne kadar taviz verebilirim” diye düşünmeye başlarsa -Allah muhafaza etsin- sonu dalalettir.

8

Bir toplumda işlerin iyi olması isteniyorsa, azimli ve dolayısıyla ahlaklı olan kişiler öne geçirilmeli, hırslı ve dolayısıyla bozuk ahlaklı kişilere önemli görevler verilmemelidir. Çünkü hırslı kişiler adaletli davranamazlar. Adalet ve hakkaniyetin olmadığı yerde ise huzur ve bereket olmaz.
Hırslı insanları sorumlu mevkilere getiren toplumların başı sıkıntıdan kurtulmaz. Bilinen bir durumdur ki kritik görevlerde bulunan hırslı kişiler, tarih boyunca yaşadıkları topluma önemli sıkıntılar yaşatmışlardır. Hatta bazen önemli görevlerde bulunan kişilerin resmi bir sorumluluğu bulunmayan hırslı hanımları bile, büyük haksızlıklara zemin hazırlamışlardır. Haklı olarak kendisiyle çok övündüğümüz Osmanlı tarihinde bile, maalesef, bu tür örnekler az değildir.

9

Hırslı insan, kendi parasını harcarken cimri, devletinkini harcarken savurgan olur; kendisine hak ettiğinden fazlasını ayırırken başkasına hak ettiğinden daha azını verir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir