Allah’tan Neler İstemeliyiz

1

Ayet-i Kerimelere Göre Allah’tan Hangi İsteklerde Bulunmalıyız?

1-Fatiha suresinde bize öğretildiği gibi, sırat-ı müstakim üzere olmak için du etmeliyiz. “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” (1.Fatiha-6,7)
2-Dünya ve ahirette iyilik ve cehennem azabından korunma dilemeliyiz. ““Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.” (2.Bakara- 201)
3-Sabır ve Müslüman olarak ölme dileğinde bulunmalıyız. “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.” (7.Araf 126)
4-Zalimlerin baskı ve şiddetinden korunma dileyeceğiz. “… Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” (10.Yunus 85)
5-Namaz kılanlardan olmayı dileyeceğiz. «Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!» (14.İbrahim 40)
6-Şeytanlardan Allah’a sığınmalıyız. ” Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım” (23.Mü’minûn-97,98)

2

Selam, Allah’ın isimlerinden biridir. Bir kardeşimize selam verdiğimizde, anlamı; selamette olan, selamete çıkaran ve cennetteki kullarına selam veren anlamlarına gelen Allah’ın Selam ismiyle iyi dileklerde bulunmuş oluruz. Her farz namazdan sonra, Allah’a, Selam ismiyle hitap ederiz. Bu konudaki hadis-i şerif şöyledir: “Resûlullah (s.a.v.) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup; “Allahümme ente’sselâm ve minke’sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm.” derdi.” [Müslim, Mesâcid-135, (591); Tirmizî, Salât -224, (300); Ebû Dâvud, Salât-360 (1513); Nesâî, Sehv-80, (3, 68).] Bu ibarenin anlamı şöyledir: “Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin” İşte bizler, Selam olan ve selamet kendisinde bulunan Allah’ın Selam ismiyle birbirimize selam veririz.

Dört grup insana selam verilmez:
Birincisi; namaz kılmakta olan, Kur’an okumakta olan, hutbe veren, zikir yapan ve ilim ile meşgul olanlara. Bunlar ibadet halinde bulunanlardır.
kincisi; kumar oynamak ve içki içmek gibi haramları işlemekte olanlardır.
Üçüncüsü; idrar yapmakta olanlar gibi temiz bir ortamda bulunmayanlardır.
Dördüncüsü; Müslüman olmayanlardır. Bir hadis-i şerif şöyledir: “Kitap ehli olanlar size selâm verdiklerinde, onlara: Ve aleyküm, deyiniz. ” (Buhârî, İsti’zân 22, Mürteddîn 4; Müslim, Selâm 6–9) Müslüman olmayanlara selam lafzıyla selam vermek yerine, değişik ifadelerle iyi dileklerin sunulması gerekir.

3

“Resûlullah (s.a.v.) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup; “Allahümme ente’sselâm ve minke’sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm. (Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)” derdi.” [Müslim, Mesâcid-135, (591); Tirmizî, Salât -224, (300); Ebû Dâvud, Salât-360 (1513); Nesâî, Sehv-80, (3, 68).]

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir