Anız Yakan Geleceğini Yakar

Havaların sıcaklığı yangınları, yangınlar bir tahribatı, bir yıkımı tetikliyor.

Ateş-yangın en büyük yok edicidir.

Ateş, ilk çağlarda dünyayı oluşturan dört temel maddeden biri sayılmıştı.

Ama ilerleyen zamanlarda ateşin dünyayı oluşturan dört temel maddeden biri değil ama tüm doğaya zarar veren, yıkıp, yakan bir kimyasal olay olduğu anlaşıldı.

Yakın geçmişte, gazetede şöyle bir haber vardı; “kınalı keklik yangından son anda kurtarıldı.”

O keklik, kurtarılmış olabilir, o keklik şanslı ama kuru ot diplerine, ekin tarlalarındaki yüzeysel çukurlara yuva yapmış diğer kınalı keklikleri kim kurtaracak.

Bir tarlanız olabilir, o tarlanın her türlü kullanım hakkı sizde buluna bilir, özel mülkiyet hakkı olarak buna peki.

Tarla kolay sürülsün, birkaç yabani ot tahrip olsun diye tarlanızdaki kekliklerin, kuşların, yılanların, diğer canlıların yuvasını bozmaya, tabiatın dengesini kötü yönde etkilemeye, komşuluk ilişkisiyle yakınınızdaki tarlaya, o tarlada ekili bulunan başkasına ait olan ürüne zarar verme hakkınız var mı?

Anız yakmalar konusunda çok yazı yazdım, yazmaya da devam edeceğim.

Anız yangınlarını önleyici tedbir almayan, tedbir alıyormuş gibi davranıp günü kurtarmaya çalışan yetkilileri halka teşhir edeceğim, şikâyet edeceğim.

Her türlü tahribatın, doğa katliamının yaşanmasını mubah gören bir özgürlük anlayışını reddediyorum.

Meslek öğrenecek çırak bulunamıyormuş!

Dünya değişti, değişmeye mecbur. Yeni meslekler oluşuyor/oluşacak…

Eskiden, gece, mahalleleri bekleyen, fırsat bulunca bir köşede kestiren hasaslar yani mahalle bekçileri vardı. Şimdi yoklar, ne var, hiç uyumayan, aralıksız çalışan kameralar, mobese cihazları var.

Bu değişim, içimizde nostaljik bir burukluk oluşturabilir, eyvallah.

Ama bu çağda anız yakmak ve anız yakmalarını önleyici etkili tedbirleri alamamak, bu kudretten yoksun olmak içimizi yakıyor.

Yanan tarla değil, geleceğimiz, yüreğimiz…

Bu Haberi Gördünmü!

Bulutlar Kandırdı Bizi

Dün gökyüzünü bulutlar kapladı. Güneşi gölgeledi kara bulutlar. Yağmur yağacak diye umutlandık; olmadı, yağmadı. Oysa …