AŞK VE ŞİİR..

“Şiir;Şairin aşk’ına  ruh veren terennüm biçimidir!” 

ARAYIŞ

Beyhude Ümidimin “ukdesidir bu bana;

Seslensem-duyar mısın, duyunca arar mısın?

Ey Sevgili! Kalbimi çıkarıp-versem Sana;

Lütfedip-alır mısın, göğsüne sarar mısın?

 

Kalbimdesin hep, ama- unutmuşum yüzünü;

Kederimle, neşemle, aşım-ekmeğimlesin,

Sesine hasrettiğim ruhumun acı hüznü;

Anladım ki Sen bana “kara gölge gibisin..

 

Yılların hasretini sardım ruhuma diye;

Ne senden bir haber var, ne o tatlı sesinden.

Söyle bu zulmün” neden, bu benden kaçış niye?

Beni yakıp-gittin, ah! geçmedin hevesinden..

 

Değer miydi a gülüm,“BERABER OLMAK varken;

Nedendir bu “ARAYIŞ, bu bitmeyen” BEKLEYİŞ ?

Galiba bizKADER’DEkendimizi ararken;

Bakmışız ki- ömrümüzARAYIŞ’TAtükenmiş..

 

İHB-11.Eylül.1972-ADIYAMAN

KENE KUDURUR

HÜKÜMDAR’IN (basiret’i) bitince

KÖPEK huysuzlaşır, KENE kudurur

ADALET’İ (hükmünden) kayıp-gidince

HÜKM-Ü’NÜN (ahkam’ı) yerinde durur..

ŞAVK-I ADALET’ TE (hak) olur ayan

Onunla MAZLUM’A verilir sürur

Nuru’nda ZALİM’E (zor) gelir beyan

Diline dolanır kibirle gurur..

FERASET EHLİ’NE (korkaklık) ne gam

Pervasız atılır (MİZAN’I) korur

Şekvayı diline sürünce HODGAM

HÜKM-Ü ADALET”İ (alnına) vurur..

(İHB-05.Haziran.2008-ADIYAMAN)

AŞK..

Aşk dediğin bir muamma;

Akışını döker geçer,

Yüreğini açar gama;

Çakışını eker geçer..

 

Dilin haykırır peşinden;

Ruhun uyanır düşünden,

Kalbinin üst köşesinden;

Nakışını çakar geçer..

 

“Nazarını sarar Var’a;

O Settar-ı Keremkara,

Sırrını serer pazara”;

Bakışını takar geçer..

 

Gönlünü kaldırır şaha;

Seni ulaştırır Mah’a,

Aşkın sahibi Allah’a;

Yakışını çeker geçer..

 

Nefsinle yorma sen seni;

Tarumar etme bedeni,

Sakın hiç sorma  nedeni;

Aguşuna çöker geçer..

 

İbretini al dünyanın;

Aşkla! Nurlansın iz’anın,

Boşa geçerse zamanın;

 Ateşini yakar geçer..

 

Alevini sarar dama;

Nurunu serer akşama,

Seni döndürür adama;

Kar/Kışını yıkar geçer..

 

Sarar Seni kainata;

Kucaklatır mahlukata;

Vuslata Ve hakikata;

Yokuşunu söker geçer

 (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-09 Ocak 2018/İst.)

 

……………………………………………………….

Aşk;Göz ya da idrakte yankılanarak-gönül’e akan iksirin, ruhu ve bedeni perişan ederek-sarsan ve onu biteviye peşinden koşturan kıvılcımıdır..                              Bir kere tutuşmaya görsün;Gönlü-daldan-dal’a “uçarı ve sermest” gezdirir ve onu halden-hale düşürerek “bir rüya aleminde” yüzdürür aşk..

Aşkın da ”kendisine ruh veren (şiir) gibi” tarifi çoktur..

Hiçbir tarife gelmez,hiçbir kulvara sığmaz aşk..Bütün tabir ve tarifler ve bütün kulvar ve tasnifler “aşk için” yalın ve yavan kalır.Tadı ve tarifi bizatihi kendinde ve sadece onun-kendi iksirindedir- aşkın

Evet;

“Bir bakış ki;Bir bakışa neler-neler anlatır

Bir bakış ki;Bir aşık’ı senelerce ağlatır!!”

Denildiği gibi;Her şey bir bakış,bir tebessüm,ahenkli ve gizemli bir söz ya da bir dokunuş,bir (elektriksel) algılama biçimi, gizemli bedensel (kalbi)ya da (ruhsal) bir titreşimle başlar…

Artık Sonu ile nerede,ne zaman,nasıl biteceği muğlak ve müphem olan nazik ve nazenin bir (hal)başlangıcıdır ki,işte aşk denilen iksir de o titreşimin gizeminde saklıdır.Onu bilen-bilir;gizemini yüklenerek- yaşar,bilmeyen ise-bilemez;ruhuna ve bedenine ağırlığını yükleyerek-çeker ve gider..

Bir tercihtir bu..

Aşk;Bir karşı cinse (erkek ya da kadın sevgiliye)sahiplenmek adına- meftun ve müptela olarak, onun mahzun ve müştak gizemiyle hemhal olmak mıdır,yoksa-kendisi ile sevgilinin de ezeli ve ebedi sahibi olan asıl sevgiliye(ALLAH) ulaşmak ve “gizemiyle” bütünleşmek için bir vasıta mıdır?

Kimine göre birincisi,kimine göre de ikincisidir aşk

Şiir “aşkın terennüm biçimidir!” dedik..Onun aslında matematiksel/müziksel ve ritmik bir normu da var..

O halde..

Şiir;Sözün edeple harmanlanmış ve musikiyle mayalanmış matematiksel ve ritmik bir ifadesidir

İsteyen,istediği tanımı uyarlayabilir ama,benim- şiire yakıştırdığım tanım bu’dur.

Şiir’in;Edep,toplumun (algılama,davranış, yaşayış biçimi olan edebiyat normu ile örtüşmek zorunda  olması)ile matematiksel norma(sayısal/ritmik dizeler ) yani, nesir’den (düz yazı) ayrı olarak manzum(serbest ya da hece veznine göre) ve de musikiye (lirik/duygusal ses uyumuna) uygun olması gerekir..

SON/SÖZ;

Aşk ve Sevgi; Allah’ın, “Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız,iman etmedikçe de bana ulaşamazsınız!” fermanı gereğince,insanlara bahşettiği ve onunla ancak kendisine ulaşılacağını beyan ettiği bir (İMAN,YAŞAM,İMTİHAN) reçetesidir..

Aşk;Allahın, (ezeli ve ebedi)ilminden-kul’unun gönlüne,idrakına  ve ruhuna yansıtarak onu -kendisine yönelten(gizemli)yüzü,şiir de, kulunun- onu algılama, etkilenme/etkileme ile terennüm ve tezahür biçimidir..Aşk,sevmek-yaşamaktır.Yaşamaksa; Yaklaşmak,kucaklamak,sarmak  ve neyin varsa,hiçbir karşılık beklemeden onu herkesle paylaşmaktır! Sevgilerimle…

Bu Haberi Gördünmü!

İNSANIN KADER YOLUNDAKİ BİTMEYEN YÜRÜYÜŞÜ..

“maziden atiye doğru gah düşerek,gah kalkarak..” İNSAN.. İnsan çift yüzlü mahlukat; Gah hasrette,gah hicranda, Ona …