Aşk

1

Aşk Nedir?

Aşk; candan, yüksek ve ulvi duygularla sevmektir.

Aşk, sevdiğini kendine tercih edecek derecede ve onun hiçbir hakkını zayi etmeden sevmeyi gerektirir.

Aşk Ne Değildir?

Aşk, ahlaksızlık derecesine varan cinsi istek ve arzu anlamına gelmez. Aşk; yasak ilişkilere girmek, nikahsız yaşamak, günah olanı arzu etmek değildir.

İki İnsan Arasındaki Aşk Nedir?

İki insanın; birbirlerinin haklarını koruyarak, birbirlerinin itibarlarına saygı duyarak, birbirlerinin istek ve menfaatlerini kendi istek ve menfaatlerine tercih ederek  birbirlerine duydukları sevgidir.

Resulullah (SAV) Aşkı Nedir?

Resulullah’a duyulan aşk, onun tebliğlerine ve yaşama biçimine tavizsiz bir şekilde bağlanmaktır. Onun tebliğini ve ahlakını, dolayısıyla varlığını, kendinden daha çok sevmektir.

İlahi Aşk Nedir?

Allah’tan başka ilah olmadığını, Allah’ın tam sıfatlarla muttasıf ve eksik sıfatlardan münezzeh olduğunu, bir kul olarak yaşama gayesinin, masivaya ilgi duymadan Allah’a kulluk etmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak olduğunu bilip buna göre yaşamaktır.

2

İnsanın rızkına haram karıştırması, sadece klasik hırsızlık yolları ile meydana gelmez.
Kişinin görevine geç gidip erken ayrılması, görevi başında iken uhdesindeki işleri savsaklaması, gerçek olmayan mazeretlerle izin veya rapor alması da maaşını hak etmemesine yol açar. Hak edilmeyen parayı hak etmiş gibi almak dolaylı bir hırsızlıktır.
Başkasının malına doğrudan asla el uzatmayacak olan kişilerin, dolaylı yoldan haksız kazanç elde etmeleri tam bir gaflet halidir.
Unutulmamalıdır ki her davranış, amacına ve sonucuna göre değer kazanır.

3

Tevekkül Konusunda Hataya Düşmemek İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

1.Meydana gelecek olan hiçbir olay ilahi takdirin kapsamı dışında değildir. Her şey zamanı ve yeri geldiğinde Allah’ın tespit, tahdit ve takdirine uygun olarak meydana gelir.
2.Her şeyin Allah’ın takdirine bağlı olması, bize tembellik yolunu açmaz. Tembellik dinimizin men ettiği ve Allah’ın beğenmediği bir durumdur.
3.Allah, çalışkan olanları ödüllendirir. Emeklerinin karşılığını dünyada ve ahirette fazlasıyla verir.
4.Mü’min, ulaştığı nimet ve zenginlikleri kendi aklının ve çalışmasının bir sonucu olarak görmekten çok, Allah’ın bir lütfü olarak telakki eder. Esasen aklı veren de Allah’tır.
5.Tevekkül eden kişi, bir işte çok çaba sarf ettiği halde dünya cihetiyle karşılığını görmezse bile, isyan etmeyip sabreder; sonuca razı olur.
6.Gerçek anlamda tevekkül eden mü’min, yapacağı işte başarılı olmak için sebeplere yapışmakla birlikte, sebeplerin yaratıcısının da Allah olduğunu unutmayarak işin şükür boyutunu ihmal etmez.

 

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir