Azimli Olmak

1

Azimli olmak, hem iyi hem de gereklidir.

Hırslı olmak ise, hem zararlı hem de günahtır.
Azimli insan, yapmaya karar verdiği doğru işte kararlı olarak yola koyulur ve başarılı olmak için meşru dairede gayret gösterir.
Hırslı insan, istediği şeyi elde etme hususunda sinirleri bozulacak şekilde aşırı istek sahibi olur ve bu yolda açgözlülük yapar.
İhtiraslı kişi, meşru isteklerinde bile, hırsı nedeniyle kendini bir takım yanlışlardan koruyamaz.

2

Resmî nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmamalıdır. Çünkü resmî nikâh olmadan, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında, kadının haklarının korunması ve zarara uğramaması mümkün değildir.
Nikâh tektir dini ve resmi diye ikiye ayrılmaz. Bununla birlikte gönüllerin mutmain olması için, resmî nikâh kıyıldıktan sonra, ehliyetli bir kişi tarafından dini nikâhın da akd edilip gerekli duaların yapılması yerinde olur.

3

Kendisine saygısı olmayanın, başkasına saygısı olmaz.

4

Kişisel terbiyesini yüksek derecede geliştiren bir kişi, kıyafet değiştirmek için bile tamamen soyunmaz; önce bir tarafını çıkarıp giyinir, sonra öteki tarafını.

5

Ziya Paşa’dan:
Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde

(Onlar ki dünyaya lâf ile nizam verirler. Onların evlerine gidip bakın, hânelerinde bin türlü ihmal ve düzensizlik görürsünüz.)

6

Bazı insanların kendi aralarındaki sevgi ifadeleri iki kişiliktir, bunu herkese duyurmak gerekmez.

7

Cenab-ı Hak, ihtiyaç sahiplerine yardım edecekleri şöyle uyarıyor:
“Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.” (2.Bakara–263)
“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.” (2.Bakara–264)

8

Sadaka ve zekât olarak vereceğimiz şeyler:
–Değersiz,
–Eskimiş ve
–Kullanılmayacak durumda olmamalıdır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir