Berzah Aleminde Vakit

1

Bazı insanlar tarihin ilk dönemlerinde ölmüşler, bazıları ise kıyamete yakın öleceklerdir; bu iki grubun kabirde çekeceği azap veya göreceği mutluluk, bekleme sürelerinin farklılığı açısından nasıl izah edilebilir?
Kabir hayatlarını sürdüren insanların, zaman açısından fark edecekleri uzunluk veya kısalık, öldükleri tarihe bakılmaksızın, Allah’ın kudret ve adaletiyle takdir edeceği kadar olacaktır. Beş bin yıl önce ölmüş biri ile bu yıllarda ölen birinin hissedecekleri zaman birbirine eşit, daha az veya daha çok olabilir. Bunun dünyadaki örneği şöyledir: Yarım saat uyuyan biri ile sekiz saat uyuyan birinin gördükleri rüyalar, süre olarak, eşit olabilir.

2

Namaz kılarken aklınıza başka şeyler mi geliyor?
Öyleyse şu tedbirleri alın:
1.Namaza niyet ederken âlemlerin rabbinin huzuruna kabul edildiğinizi ve bu halin sizin için bir miraç olduğunu düşünün.
2.Namazda diliniz dua ve sureleri okurken kalbiniz de onların anlamıyla meşgul olsun.
3.Yine de aklınıza gelen bir şey olursa, o şeye sahip çıkmayın, teğet olarak geçmesini sağlayın.

3

*Bize düşen; içinde bulunduğumuz şartları kendimiz için bir sınav olarak kabul edip yanlış değerlendirmelere ve bencil duygulara sapmadan doğru tercihlerde bulunmaktır.
*Bize düşen; insanlık âleminin bir üyesi olmanın önemini ve yaratılış hikmetlerini iyi bilerek, “eşraf-ı mahlûkat” olmanın sırrına ermektir.
*Bize düşen; gece ile gündüz, çalışma ile dinlenme, uyku ile uyanıklık arasındaki bütünlüğü ve uyumu görerek bütün bunların hikmetini kavramaya çalışmaktır.

*Bize düşen; hem kendimizi ve çevremizi, hem de dış âlemi inceleyerek, değişmez şartların değişmez hâkimini tanımaktır.
*Bize düşen; İçinde bulunduğumuz bütün nimetlerin, elde ettiğimiz bütün başarıların ve sahip olduğumuz bütün zenginliklerin gerçek sahibini unutmadan zikir, tefekkür ve tedebbürle yaşamaktır.

4

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir. (Hadid-60)

 

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir