Bir Darb-ı Mesel

 

1

Bilinen bir darbı mesel şöyledir:
Yolculuk yapmakta olan bir insan, bir ağacın altında dinlenirken aklına şöyle bir şey gelir: Burası yolcular için bir dinlenme yeridir. O halde şu kenara bir kazık çakayım da yolcular dinlenirlerken hayvanlarını bu kazığa bağlasınlar. Bu niyetle yan tarafa bir kazık çakar. Bunu yapan kişi, doğal olarak bu iyi niyetli işinden dolayı sevap kazanır. Daha sonra aynı yerde bir başka yolcu dinlenirken yan taraftaki kazığı görünce şöyle düşünür: Burada dinlenmekte olan bir yolcu bir ihtiyaç için şu tarafa giderken ayağı bu kazığa takılıp düşebilir. O halda bu kazığı sökeyim de insanlar olası bir kazadan korunmuş olsunlar. İkinci yolcu, bu düşünce ile kazığı söker. Doğal olarak bu şahıs da iyi niyet eseri olan bu işinden dolayı sevap kazanır. Demek oluyor ki, bazen iyi niyetle yapılan birbirine zıt iki iş de sevap kazandırmaktadır.

 

2

Planlı yaşamak, sadece çalışmayı planlamak için değil, dinlenmeyi de planlamak için gereklidir.

 

3

Kul, Yaptıklarını (Kendinden Sadır Olan Fiilleri) İşlemek Zorunda Mıdır?
İnsan iradesiz, akılsız, şuursuz bir varlık değildir. O, işlediklerini zorunlu olarak yapmaz. Ne yapmak istediğine kendisi karar verir. Kulun işledikleriyle ilgisi, hafif bir çöpün rüzgârla ilgisi gibi değildir. Böyle düşünenler insanı tam olarak anlayamamış, olaylara geniş bir perspektiften bakamamışlardır. İnsan, kaderi önünde hiçbir kıymeti olmayan, tercih etme kabiliyeti bulunmayan bir varlık değildir. Allah, insana cüz’i irade vermiştir. Cüz’i iradesiyle ne yapmak istiyorsa ona karar verir. Dilerse hayır işler, dilerse şerre sapar. Böylece sorumlu olur.

 

4

Kimse çok bağırdı diye haklı olmaz.

 

5

“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” (4. Nisa-10)

 

“Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir. (2.Bakara-220)

 

6

Sevgili Kardeşim!
♢ Sorumlu olduğun amelleri ihmal etme.
♢ Her işini iyi niyetle yap.
♢ İyi niyet, ihlas üzere olmayı gerektirir.
♢ Allah’a tam bir teslimiyet içinde bulunarak ihlaslı ol
♢ Hedefin, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak olsun.

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir