Bir Hikâye

1

Şeyh Sadi Şirazi’nin anlattığı bir hikaye özet olarak şöyle:
Dünyanın en zengin insanı bir çölde susuzluktan helak olmak üzere olsa, bir bardak su karşılığında servetinin yarısını vermeye razı olur Suyu içtikten saatler sonra bu sefer içtiği suyu çıkaramadığı için kıvranmaya başlasa, bu suyu çıkaracak ilaç karşılığında servetinin geriye kalanını da zorunlu olarak verir. Böylece bir bardak suyu içme ve çıkarma karşılığında dünyanın en fakir insanları arasına girer.
Hiçbir ücret ödemeden nelere sahip olduğumuzu düşünüp Allah’a şükretmesini bilmeliyiz.

2

İsra Suresinden:

“De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsra-81)

“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.” (İsra-82)

“De ki: “Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir.” (İsra-84)

“Biz Kur’an’ı hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (İsra-105)

“Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsra-106)

“De ki: ‘Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığında ortağı bulunmayan, düşkün olmayıp yardımcıya da ihtiyaç göstermeyen Allah’a mahsustur.’ O’nu gereği gibi büyükle.” (İsra-111)

4

Gururlu olma, ancak izzet-i nefsini koru.
Mütevazi ol, ancak zillete düşme.

5

İnsanların güç ile ilişkileri hep şöyle olmuştur:
-Güçten yana olanlar.
-Güçten yana görünenler.
-Güçten geçinenler

6

Kur’an’ın bize verdiği bilgiler çerçevesinde ortaya çıkan üstün özelliklerden birini de şu örnekle ifade etmek mümkündür:

Kur’an’da dünya ve ahiret kelimeleri 115’er kere, şeytan ve melaike kelimeleri 68’er kere, hayat ve mevt(ölüm) kelimeleri 145’er kere, salihat(iyilikler) ve seyyiat(kötülükler) kelimeleri 167’er kere, nef’(fayda) ve fesat(fenalık, bozukluk) kelimeleri ise 50’şer kere geçmektedir.

Bu durumun bir tesadüf olarak görülmesi mümkün değildir.

7

Hayati kararları çoğunlukla kendimiz veririz. Tercihlerimiz, kendi düşüncelerimizin ürünüdür. Vaktimizi değerlendirip değerlendirmemek bize kalmıştır. Savurgan, cimri veya tutumlu olmaya da biz karar veririz. Sevap ve günahlarımız da kendi kararımızla oluşur.
O halde kendimize zarar verecek iş ve davranışlardan kaçınıp, bize faydası olan iş ve davranışları tercih etmeliyiz.
Hayatta mutlu ve başarılı olanlar, herkesten önce kendi kendilerinin dostu olabilenlerdir

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir