Bölgenin Tarımsal Sorunları Ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı 

Adıyaman Üniversitesi koordinatörlüğünde GAP Bölge İdaresinin katkılarıyla gerçekleştirilen “Harran Ovasında Sulama Sonrası Arazi Kullanımının Toprak Organik Karbon Dinamiğine Etkisi ve Arazi Bozumunun Dengelenmesi Yaklaşımı” adlı proje çalıştayı gerçekleştirildi.

Senato salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Aydın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcisi Selda Tel, GAP Bölge Kalkınma İdaresinden Yönetici ve Teknik Uzmanlar, Adıyaman, Çelikhan ve Gölbaşı ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetici ve görevli mühendisleri ile üniversitenin akademik çalışanları hazır bulundu.

Çalıştayın amacının Adıyaman’ın tarım potansiyelini ve verimliliği arttırmak olduğunu belirten Üniversite yetkilileri, “Üniversitemiz ile GAP Bölge İdaresinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin sonuçlarını gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile kamuoyu ile paylaşacağız. Birleşmiş Milletler Arazi Bozunumu Çölleşme ve Kuraklık Sözleşmesi kapsamında Arazi Tahribatının Dengelenmesi olarak tanımlanan ve öncelikle topraklarda iklim değişikliğine ve sonrasında çölleşmeye yol açan atmosferdeki sera gazlarının başında gelen karbondioksitin karbon olarak tutulmasını öngören yaklaşımı dünyada şu an 16 ülkeden projelendirdi. Bu projenin ise ülkelerin Bakanlıkları önderliği dışında bir akademi (Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi) tarafından yapılan ilk projedir. Proje kapsamında toprak örneklerinin fiili olarak 60 gün boyunca alındığını ve ovadaki çalışmalar sırasında takriben 18 bin kilometre gibi bir yol (dünya çevresinin neredeyse yarısına tekabül etmektedir) kat edildi. 600’e yakın toprak örneğinin ovanın her toprak ve arazi türünü temsil edecek biçimde alındığı, karbon analizlerinin Üniversitemiz Merkezi Laboratuvarlarında gerçekleştirildi” dedi.

Çalıştayın diğer önemli çıktısı ise sadece Proje sonuçlarının tartışılması olmayıp Adıyaman ilinin tarımsal sorun ve çözümlerinin ortaya konulması oldu.  Bölgede bilinen birim alana düşen gelir getiren ürünler yerine, özellikle marjinal (eğimli, taşlı ve sığ topraklar) alanlarda lavanta, gül ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin büyük ekonomik potansiyele sahip olduğunu ve Harran Ovasında elde edilen 1988-2018 arasına ait deneysel bulgular ile sulamaya açılacak Adıyaman arazilerinin kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi gerektiği konusunda görüşler bildirildi. İHA

Bu Haberi Gördünmü!

2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Adıyaman’da 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde …