ÇANAKKALE NEDEN VE NASIL GEÇİLEMEDİ…

103 yıl önce bugün ,18 Mart’ta dünyanın en güçlü ve büyük donanması, boğazda oluşturduğumuz savunma ablukasını kırarak İstanbul’a ulaşmak, Osmanlı Devletini kalbinİ ele geçirmek üzre saldırıya geçti. Ancak bir milletin destanlaşan şuuru onları bozguna uğrayarak geri çekilmelerini sağladı. Böylece 18 Mart Deniz Savaşı Osmanlı tarafından kazanılmış oldu.

Daha önce Hasta ilan edilen bir milletin dirilerek şaha kalkması sonucunda, oldukça zor şartlarda zafer kazanıldı. Böylece Çanakkale, yurdumuza saldıran emparyalist zalimlerin rezil olduğu, bir savaş olarak tarihe geçti. Bu zafer,yoksul ve yorgun olarak, naçar düşmüş bir milletin, yurdunun istila edilmesine karşı istiklalini destanlaştırdığı bir zaferdir.

 

Çanakkale; Fransız ve İngilizlerin, İstanbul’u işgal ederek, Osmanlıyı ayaklar altına alıp, Türkleri Anadoludan atmayı hedeflemişlerdi. Zalimlere karçı karşı milli şuur ve iman gücüyle set olşturarak bu amaç engellemiştir.

 

Bütün imkansızlıklara karşı kazanılan bir zaferde, yüzbinleri genç, 250 bin fidanımızı toprağa verilmiştir. Bu savaşta gelinlerin dul, çocukların yetim kalıp anneleri ölünceye kadar yas tuttuğu bir felekete sebep oldu. Buna rağmen savaşın kazanılmış olması uzun yıllar acılar devam etse de sonunda yaralar sağlandı…

 

Bu millet tarihinde pekçok zafere imza atmıştır; ama Çanakkale savaşı hiçbir savaş ve zaferle kıyaslanamaz. kadar büyüktür. Bu başarıda payı olan cepheye kağnı ve omuzlarında erzak ve cephane taşıyan ninelerimizin. hakkını da teslim etmek gerekir.

 

Mehmet Akif şehitleri anlatuken

………………..

 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…

Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.

…………………………………

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

 

Peki biz yeni nesiller olarak, Çanekkele şuuru ve ruhunu kavrayabildik mi ? Bu sorunun cevanbı Milli bütünlüğümüz muhfaza ederek, yeni emperyalist saldırıları ve içimide onlar himet eden güçleri yok etmemize bağlıdır.

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …