Cemaatle Namaz

 

Cemaatle namaz konusunda, aşağıdaki beş sorunun cevabını bilmek gerekir:

1-Cemaatle Namaz Kılmanın Dini Hükmü Nedir?

Erkeklerin cemaate giderek beş vakit namaza katılmaları hususunda mezheplerin görüşleri şöyledir:

*Hanbelîlere göre farz-ı ayındır.

*Şafilere göre farz-ı kifayedir.

*Hanefilere ve Malikilere göre müekked sünnettir.

2-Hz. Muhammed (s.a.v.), Cemaatle Namazı Nasıl Teşvik ve Tavsiye Etmiştir?

Hz. Peygamber, cemaatle kılınan namazın faziletinin tek başına kılınandan yirmi beş veya yirmi yedi kat fazla olduğunu bildirmiştir:

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür (sevabı daha fazladır).”[1]

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibi olur”[2]

İmkânlar ölçüsünde beş vakit namazı camide cemaatle kılmayı alışkanlık haline getirmek gerekir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında isteyen kadınların da cemaatle namaza devam ettikleri göz önünde bulundurularak, bunun için de gerekli imkânlar sağlanmalıdır.

3-Cami hüviyeti Taşımayan Yerlerde de Cemaatle Namaz Kılınır mı?

Cami hüviyeti taşımayan yerlerde de cemaatle namaz kılınır. Evde, iş yerinde, tarlada iki kişi bir araya gelince, biri imam olup cemaatle namaz kılabilirler. Cuma ve bayram namazları ise ancak cami cemaatiyle birlikte kılınabilir.

4-Cami Dışında Cemaatle Kılınan Namazlar ile Camide Cami cemaati İle Kılınan Nnamazlar Fazilet Açısından Aynı mıdır?

Asıl olan camide cemaatle namaz kılmaktır. Cemaatle namaz kılmaktan asıl murat budur. Cami dışında, hatta asıl cemaat dağıldıktan sonra camide cemaatle kılınan namazlar, fazilet açısından, vaktinde cami cemaatiyle birlikte kılınan namazların faziletine kavuşamazlar. Bilerek bunu alışkanlık haline getirmek, doğru değildir.

Bu konuda yaygınlaşmakta olan bir hata da şudur:

Bazı mütedeyyin insanlar, hizmet etmek ve nefislerini olgunlaştırmak için bir araya geldikleri vakıf ve benzeri yerlerde, vakit namazlarını da cemaatle kılmaktadırlar. İlk bakışta çok normal gibi görünen bu davranış, zamanla söz konusu insanları camiden ve cami cemaatinden koparmaktadır. En sonunda cuma ve bayram namazı hariç, camiye ayak basmayacak duruma gelmektedirler.

Bu durum, iki açıdan tasvip edilmesi mümkün olmayan bir oluşuma sebebiyet vermektedir:

Birincisi; anılan insanlar, cami cemaatinden kopmakta ve İslam dininin hedeflediği asıl birlik ve beraberlikten uzaklaşmaktadırlar.

İkincisi; camiye devam eden cemaat, mütedeyyin olduklarını çok iyi bildikleri bir takım insanları kendileriyle aynı safta görmedikleri için üzülmekte hatta psikolojik olarak rencide olmaktadırlar.

Netice olarak bu iyi niyetli; ancak sonuçları iyi hesaplanmamış davranış nedeniyle, İslam kardeşliği zarar görmektedir.

Asıl cemaat, cami cemaatidir. Eğer öyle olmasaydı Cuma namazının camide kılınması, dini mecburiyet olmazdı. Vakit namazlarının cami dışındaki yerlerde de cemaatle kılınması matlup olan değil, sadece bir ruhsattır.

5-Camide Cemaatle Kılınan Namazların Kuvvet ve Önem Sırası Nasıldır?

En kuvvetli cemaat, Cuma namazının cemaatidir. Zaten Cuma namazını cami ve cemaat dışında ifa etmek mümkün değildir. Beş vakit namaz ise cemaatle kılınmasındaki kuvvet ve önemine göre şöyle sıralanır:

a)Sabah namazının cemaati.

b)Yatsı namazının cemaati.

c)İkindi namazının cemaati.

c)Öğle ve akşam namazlarının cemaati.

Yukarıda açıklanan beş husus, bir arada bilinip uygulandığında hem camiler mahzun olmaz hem de İslam kardeşliği gerçek anlamda gelişir.

 

[1] Buhari, Ezan–30/Müslim, Mesacid–42

[2] Müslim, Mesacid–260

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir