Daha Güzel ve Planlı Bir Adıyaman İçin… “Şehir Kimliği” Adıyaman’da Çalıştayı Yapıldı

Adıyaman’ın tarihî, kültürel, coğrafî, ekonomik, sosyal, akademik ve yapısal sorunlarını ele alıp çözüm analamında üretim yapmak amacıyla  “Şehir Kimliği” çalıştayı yapıldı.

Adıyaman belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya STK’lardan siyasilere iş adamlarından bürokratlara kadar geniş bir katılım oldu.

Çalıştaylarda, farklı toplumsal kesimleri temsil eden kişilerin görüş ve önerilerini almak

üzere “müzakere” yöntemi uygulanırken katılımcılar kendilerince ilimizin başlıca sorunları ve özellikle çevre şehircilik anlamındaki eksiklerini dile getirdiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman belediyesi tarafından organize edilen “Şehir Kimliği Çalıştayı”nın olumlu geçmesi beklenirken, Çalıştay’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları şehrin tüm sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek Adıyaman şehrinin mimari kimliğinin oluşturulması için ilk adımı attı.

Perre Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Adıyaman Şehir Kimliği Çalıştayı”na STK temsilcileri, kanat önderleri, daire müdürleri ve çeşitli meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çalıştay ile ilgili konuşan Bakan Danışmanı Zekeriya Erdim, şehirlerin kimliğinin doğru yapılabilmesi için yerel paydaşlarla işbirliğine gidildiğini belirterek; “Şehrin geçmişine de, geleceğine de o şehirde yaşayanların gözü gönlüyle bakmayı tercih ettik. Ortak akıl ile bütün değerleri, potansiyeli, hassasiyetlerini geçmişten geleceğe taşıyarak ortaya çıkarmayı hedef edindik. Bizim üç sorumluluğumuz var. İlk olarak kaybettiğimiz değerleri geri kazanmak, ikincisi kazanılmış değerlerimizi korumak; üçüncüsü ise yeni değerler üretmektir. Şehrin tüm paydaşlarıyla bunu yapacağız. Bunun sonuçlarını stratejik anlamalara yansıtmayı düşündük. Bu amaçla ilk çalıştayımızı Ordu’da yaptık. Şu anda Adıyaman, Kırşehir, Sivas ve Düzce’de eş zamanlı olarak yürütüyoruz. 7 Kasım Cuma günü şehrin tüm paydaşlarını temsil edecek 100 kişilik ekiple yuvarlar masa usulü ortak akıl organizesi, beyin fırtınası yaparak, 7 temel sorun etrafında toplayacağız” dedi.

Erdim, çalıştaylardan çıkacak sonuçlarla şehirlere göre strateji başlatılacağına işaret ederek; “Şehir kimliği çalıştayının başlamasının sebeplerinden birisi, ülke çapında stratejik planlama yapılması kanaatine vardık. Böyle bir çalışmanın şehirlerin konumu, şehirlerin mimari yapısı, şehirlerin jeolojik araştırmalar, jeopolitik konumu, ekonomik, iletişimi açısından ülkenin tamamını kapsayan bir çalışmaya başlandı. Mekânsal planlamanın yapılması için bazı alt parametrelerin doğru okunması lazım. Her bir şehrin bir kimliği, bir ruhu, diğerinden ayırt edici bir yönü vardır. Bunların ortaya çıkarılması lazımdır. Her bir şehrin tarihinden, kültüründen, coğrafyasından, sosyal ve kültürel yapısından, ekonomik varlıklarından kaynaklanan bir kimliği vardır. Bu kimliğe uygun bir şehir tanımlanması lazımdır” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa POLAT

Bu Haberi Gördünmü!

 Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri 

9-15 Ekim Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ile kitap okundu. Dünya Çocuk Kitapları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir