Dereden Tepeden

İlginç bir toplumuz.

Bu ilginçliğimiz, cinliğimizden mi geliyor, cahilliğimizden ya da şaşkınlığımızdan mı, karar veremedim.

Gidip, kullandığımız mesire alanların kirletiyor, arkasında “mesire alanları kirli” diye sesimizi yükseltiyoruz. Doğa bilincimiz yok, içtiğimiz bir sıvının içine konduğu şişenin her parçası bir tarafa saçılırcasına kırılmasından sadistçe bir haz alıp arkasından gül/bülbül temalı şiirler kaleme alma çabamızı da anlayamıyorum.

Taşeron işçiyiz mesela; çalışma garantimiz yok, ertesi gün işe gidip gitmeyeceğimiz, işe gidince “yarından itibaren iş akdin fesh edildi” sürpriziyle karşılaşıp karşılaşmayacağımız, bir taşeronun işverenle girdiği mücadelenin sonunda topyekûn işimize son verilebilineceğinin endişe ve gerçeğini yaşarken bu sistemi oluşturanlara alkış tutuyor, oy’larımızla omuz veriyoruz.

Kendi insanımıza reva görülen onursuz yaşama, hatta katliama varan saldırıya mesela Roboski de olduğu gibi ses çıkarmazken, bizden binlerce kilometre uzakta olan, sınır komşumuz bile olmayan bir ülkenin idama mahkûm edilen devrik cumhurbaşkanı için mitingler düzenliyor, tel’in toplantıları yapıyoruz. Kimden, nereden, kime yönelik ve kim tarafından yapılırsa yapılsın bütün darbelere, darbecilere ben de karşıyım ve mağdurun yanındayım.

Ama evinin önünü temizlemeden, uzaklarla uğraşmanın, kendi aç yatanın dururken eli doyurmaya kalkmanın, kendi acın dururken elin ölüsüne ağlamanın şaşkınlığını anlamıyorum/anlayamıyorum.

Evine ekmek götürmeyi unutup, bütün enerjisini, yakın geçmişte yapılan bir seçim sonrasında oluşan siyasi tablodan nasıl bir koalisyon çıkacağının canhıraş peşine düşmenin gerekliliğini, iş bilmezliğini, ehem/mühim tercihini idrak edemezliğini de anlayamıyorum.

Yıllarca bir siyasi partiye hizmet edip, o siyasi partinin dünya görüşü doğrultusunda “ideoloji” belirleyip, o partiden seçilme şansınız zayıflayınca ya da başka bir partide daha koyu bir gölge sezip oraya, tam aksi yöne, daha önce savunduğunuz düşünce ve fikirlerin zıddında olan değerleri seslendiren başka bir parti ya da organizasyona gitmenin, oraya dâhil olmanın, daha dün yerdiğiniz, karşı olduğunuzu söylediğiniz siyasi görüşün bayraktarlığını yapmanın altındaki menfaatperestliği, pişkinliği ve adeta birileriyle alay edercesine siyasi arenada gerdan kırmanızı da anlayamıyorum.

İlginç bir toplumuz. Ama ilginçliğimiz yanılgılarımıza yetmiyor.

Bu Haberi Gördünmü!

Bulutlar Kandırdı Bizi

Dün gökyüzünü bulutlar kapladı. Güneşi gölgeledi kara bulutlar. Yağmur yağacak diye umutlandık; olmadı, yağmadı. Oysa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir