Dikkat Etmek Gerekir

 Son zamanlarda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar arttı.

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismarın artması, toplum olarak nerelere geldiğimizin, ahlaki değerlerin ne derece erozyona uğradığının açık bir ifadesidir.

Bu haberlerin yazılı ve görsel medyada ve sosyal medyada sıklıkla yayınlanması, sanki içinde sapıkça düşünceler taşıyanları özendiriyor gibi.

Bu kabul edilemez sorunun birden fazla boyutu var; öncelikle söyleyeyim ki, bizim toplumumuzda, her toplumda rastlanması muhtemel olan sayıdan daha fazla, sapıkça düşünceleri olan insanlar var.

Bunun da nedenleri arasında, coğrafi konumumuz ki, Ortadoğu ülkelerinde sıkça rastlanır ve böylece komşularımızdan kötü davranışları kapmamız ve insanımızın eğitim seviyesi ve kalitesidir.

Bir diğer boyut, aile yapımız; çocuklarımıza sakınacakları şeyleri yeterince öğretmememiz, birçok gerçeği ayıp perdesi altına süpürmemizdir.

Benzer yanlış, hata ve eksikler okullarda verilen eğitimde de var.

Gelişim uzmanları ve bu meseleleri dert edinenlerin de üzerinde hemfikir oldukları durum; çocuklarımıza bilmesi gerekenleri öğretmediğimiz yönündedir.

Çocuklara uygulanan şiddet ve cinsel istismara yönelik davranışlara verilecek cezalar ve bu cezaların ağırlaştırılmış olması ne oranda caydırıcı olur doğrusu emin değilim.

Suç işleyerek cezaevine girenlerin çoğu mükerrer suç işleyenlerdir.

Hele bazı eğitim kurumlarında, yatılı yurtlarda ve tutukevlerinde bulunan çocuklara kimi görevlilerin benzer muameleler yapması, davranışlar sergilemesi asla ve kat-a kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu konuda ciddi çalışmalar yapmak gerekir, buna acil ihtiyaç var.

Ama meydana gelen ve istenmeyen bazı olaylar nedeniyle galeyana gelip aklıselimden uzaklaşmak da doğru bir davranış şekli olmaz.

Bu Haberi Gördünmü!

Çok Şeyler Olacak

Neyi anlatsam bilemiyorum. Bir yanda canımızı acıtan ekonomi, öte yanda yaklaşan yerel seçimler ve siyasilerin …