Dinin Fonksiyonu

1

*Din kardeşlik vesilesidir, husumet sebebi değil.
*Din, dindarlar arasında muhabbet vesilesidir, adavet sebebi değil.
*Din, uhuvvet vesilesidir, tefrika sebebi değil.
*Din kimin elinde Müslümanlar arasında husumete, adavete ve tefrikaya sebep oluyorsa, o kişi dini anlayamamıştır.

2

Meşveretteki hikmet gereği, ortak akıl ile varılan sonuç, tek akıl ile varılan sonuçtan daha muteberdir.

3

İKİLİ OYNAYANLAR TARİH BOYUNCA HEP OLMUŞLARDIR.

kUR’AN İKİLİ OYNAYANLARDAN ŞÖYLE BAHSEDİYOR:
“Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah’tan bir zafer (nasib) olursa, «Sizinle beraber değil miydik?» derler. Kâfirlerin (zaferden) bir nasipleri olursa (bu sefer de onlara), «Sizi yenip (öldürebileceğimiz halde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?» derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.” (Nisa-141)

4

ALLAH, KİMLERİN YANINDA OTURMAMIZI YASAKLIYOR?
“O (Allah), Kitap’ta size şöyle indirmiştir ki: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa-140)

5

GÜÇ VE ŞEREF YANLIŞ YERDE ARANMAMALI.
“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir.” (Nisa-139)

6

ADALET! ADALET! ADALET! OLMAZSA OLMAZ.
“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa135)

7

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisa-106)
Mağfiret dilemek için de, önce günahlarımızı kabul etmeliyiz elbette…

8

“Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.” (Nisa-112)

9

“Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah, buna kadirdir.” (Nisa-133)

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir