Doğru Eğitim

1

DOĞRU EĞİTİMİN SONUÇLARI:
İyi bir eğitim alan insan, hayatını en güzel ve en verimli şekilde yaşamayı öğrenmiş kişidir.
Eğitim, doğuştan var olan kabiliyetleri ortaya çıkarır.

Kimin iyi bir doktor, kimin iyi bir hukukçu, kimin iyi bir mühendis olacağı okula gidince anlaşılır.
Eğitim planlı çalışmayı, planlı yaşamayı ve üretken olmayı öğretir.

Eğitimli insan, zamanın önemli olduğunu ve boşa geçirilmemesi gerektiğini bilir.

Eğitim, yaparak ve araştırarak öğrenmeyi davranış haline getirir.

 

2

FARKINDA MIYIZ?
*Bütün cisimler dondukları zaman küçüldükleri halde, su genişler. Bu sayede yüzeyi donan göllerin, denizlerin ve ırmakların altındaki hayat devam eder.
*Bazı elementler elektriği iletir, bazıları iletmez. Bütün elementler iletken olsaydı, elektriği icat etmenin hiçbir yararı olmazdı.
*Seslerle görüntülerin birbirlerine karışmadan atmosfer içinde ve uzayda ilerlemeleri mümkün olmasaydı radyo ve televizyon icat edilemezdi.

Eğitim görmeye başlayan insan hayat boyu hangi işle uğraşması gerektiğini sağlıklı bir şekilde tespit eder.

Eğer bu durum tam olarak gerçekleşmiyorsa, eğitimde aksayan bir taraf var demektir.
Kişiliğin tam olarak oluşması ve kendine güvenin sağlanması da iyi bir eğitimle mümkündür.

Eğitim kolektif bir iştir. Eğitimi sadece öğrenci ile öğretmen arasında geçen bir iş olarak görmek yanıltıcı olur.
Öğretmenin yanı sıra aile, sokak, müfredat programları, ders kitapları, eğitim yönetimi gibi unsurlar da eğitimin verimliliğinde son derece önemlidir.

 

3

Daima bir şeylere ihtiyaç duyar insan. Hem kendi organlarının sıhhatine, hem kendi dışındaki varlıklara muhtaçtır. Öyleyken bir mükemmellik fikri taşır. Ölümlü olduğu halde ölümsüzlüğü düşünür. Noksan olduğu halde mükemmel bir hayata kavuşmayı umar.
Bütün bu fikirler, tamamen imkân dışı hayallerden ibaret olabilir mi?
Hem bütün varlıklar insanın emrinde, hem de insan emrinde olan bütün varlıklara muhtaç. Hem çok zeki ve becerikli, hem de bu düzeye ulaşmak için çocukluğunu yaşaması, eğitim görmesi şart.

 

4

Çocuklarını terbiyeli yetiştirebilmek için, her şeyden önce doğru bir evlilik yapman gerekir. Sağlam temelleri olmayan bir ailede yüksek ahlaka sahip çocuklar yetiştirmek zordur. Evlenirken bir süs eşyası arar gibi davranma. Çocuklarına anne/baba olacak niteliklere sahip bir eş seç. Eşin, beraberliğinizin hem bu dünyada hem de ahirette devam edeceği bir kişi olsun. Evlenmeden önce açık konuş. Evleneceğin kişiden hiçbir şeyi gizleme. Yerine getiremeyeceğin hiçbir vaatte bulunma. Eşinin Allah’ın bir emaneti olduğunu unutma. Allah’ın emanetine riayet etmek için yapman gerekenleri titizlikle yerine getir. Böyle bir ailede yetişen çocuklar, terbiye kurallarını daha kolay benimserler.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir