Doğru İş İçin Doğru Zaman

1

*Doğru işleri doğru zamanda yap. Doğru iş yanlış zamanda yapılırsa, yanlış iş olur.
*Doğru sözleri doğru yerde ve doğru zamanda söyle.

*Tenkitlerini doğru yerde ve doğru zamanda yap.
*İbadetlerini doğru yerde ve doğru zamanda yap.
*Doğru zamanda uyu, doğru zamanda uyan.
*Doğru işleri doğru yerde ve doğru zamanda yapmazsan, insanları üzmüş, Allah’ın hoşnutluğunu da kazanmamış olusun

 

2

Her şeyi bildiğini sandığı için, yeni şeyler öğrenmeye açık olmayan kişilerle sohbet etmek, dünyanın en sıkıcı işlerindendir.

 

3

Gerçekte Nelere Sahip Oluruz?
Kimse hiçbir şeyin gerçek anlamda sahibi değildir.
Mal varlığımız, bize emanet edilmiştir; varlığın bize gerçek faydası, onu harcama şeklimizle belli olur.
Görevimiz bize emanet edilmiştir; görevimizin bize faydası, onu nasıl yaptığımıza bağlıdır.
Çocuklarımız bize emanettir; çocuklarımızın bize faydalı olmaları onlara vereceğimiz eğitim ve yetiştirme tarzımızla ilişkilidir.
Zekamız ve bilgimiz bize emanettir; onlardan faydalanmamız için, onları doğru yolda kullanmalıyız.
Cesaretimiz bize emanettir; cesaretimizin faydasını görmek için, onu yanlış işlere destek olmak için kullanmak yerine, hayırda kullanmamız gerekir.
Son nefesten sonra, sahip olduklarımız değil, niyetlerimiz ve amellerimiz bizimle birlikte ahirete gelecektir.

 

4

Her insanın belirli konulardaki yetenekleri daha fazladır. İnsanlar, ilgi ve kabiliyetleri açısından birbirlerinden farklıdırlar. Bazılarının sözel, bazılarının ise sayısal başarısı öne çıkar. Çok az sayıdaki insan ise hem sözel hem de sayısal alanda tam başarıya ulaşır.
Bir öğrenci, hangi alanda daha çok başarı elde ediyorsa branş ve meslek seçimini o alan doğrultusunda yapmalıdır. Hem sözel hem de sayısal alanda tam başarı elde edenlerin ise, tercih sebebi olarak daha çok ilgi duydukları branş ve meslek doğrultusunda bir seçim yapmaları gerekir.

 

5

Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav)’in amcasının oğlu ve damadıdır.
Hz. Fatma’nın eşi ve Hasan ile Hüseyin’in babasıdır.
İslamiyeti henüz on yaşında iken kabul eden ilk çocuktur.
Hz. Peygamber, hicret yolculuğuna çıkarken onu yatağına koymuş ve yanındaki emanetleri ona teslim etmiştir.
Allah’ın aslanıdır, kahramandır. Alimdir. Dördüncü halifedir.
Hz. Ömer’in kayın babasıdır.
Ehl-i beyttendir. Onu sevmek, imanımızın gereğidir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir