Duada öncelik

1

DİKKAT EDELİM!

Kılınacak olan bir namaz sünnet de olsa, o namazın kılınmasına niyet edildikten sonra artık o namazın kılınması vacip olur.

Bu açıklamayı şunun için yaptım:

Kılınmaya başlanan teravih namazı, çok acele kılındığı için namaz vasfını kaybederse, vacip bir namaz kılınmamış olur. Böylece imamı acele eden cemaat, sünnet olan teravih namazını kılıp sevap kazanalım derken, vacip bir ibadetin borcunu yüklenmekle kalır.

Kuşkusuz en yanlış vakit tasarrufu, başlanan bir namazın ta’dil-i erkânını terk ederek yapılan tasarruftur.

2

Her cami Mescid-i Haram’ın bir şubesididr.
Selçuklu ve Osmanlı şehirleri, cami merkezli şehirlerdir. Feraset sahibi hayırseverler sayesinde, Cumhuriyet döneminde de bu gelenek sürdürülmüştür. Ankara Kocatepe, Adana Sabancı, Mersin Muğdat, Elazığ İzzet Paşa ve K.Maraş Abdulhamit Han Camileri hep bu anlayışla yapılan eserlerdir.
Allah, bu camilere ve diğer camilere emeği geçen herkesten razı olsun.

3

Din alimi, dini bilgileri menfaat elde etmek ve başkasına yaranmak için değil, sadece Allah için öğrenir.
Din alimi, asıl menfaati ahiret hayatında elde edeceğini bilir. Ayetleri doğru yorumlar, başkasının hoşnutluğunu kazanmak için zorlama yorumlar yapmaz. Allah’ın; “…Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın….” (Bakara-41) emrini daima aklında tutar.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in; “Her kim Allah’tan başkası için ilim elde ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizi, İlim- 6 ) uyarısını da hiç unutmaz.

4

Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle derdi :

Allah’ım şu dört şeyden sana sığınırım ; Hayrı olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen dua’dan. ”

(Ebu Davud, c:2, No: 1548, İbn Mace, C:10, no: 3837)

5

Alim olmadığı halde alim imiş gibi davranmak yanlıştır.

Yeterli ilmi ehliyete sahip olmayanlar faydalı olmak yerine din tahripçisi olurlar.
Şu hadis-i şerif bu konuda bizleri uyarmaktadır:
“Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar.” (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13 Tirmizi, İlim, 5)

6

Acı söyleyen dostlara daima ihtiyaç vardır.
Acı söyleyen dostlardan uzak duranlar, acı söyleyen düşmanları dinlemek zorunda kalırlar.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir