Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi Çalıştayı Başlıyor

Eğitim-Bir-Sen, milli eğitimin çözüm bekleyen sorun alanlarına neşter vurmaya, politika yapıcılar ve karar alıcılar için öneriler sunmaya devam ediyor.

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, yaptığı açıklamada, mevcut sorun alanları içinde acil çözüm bekleyen sorunlardan birinin de eğitimin yönetimi sorunu olduğunu ifade etti.

Bu konunun birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de eğitim yöneticilerinin, özellikle okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde, eğitime dair meselelerin çözümünde önemli bir konu olarak görüldüğünü aktaran Deniz, “Kapsamlı olarak 7. Milli Eğitim Şûrası’nda, 14. Milli Eğitim Şûrası’nda ve son olarak 19. Millî Eğitim Şûrası’nda tartışılmıştır. Ancak eğitimin niteliğini artırmada itici güç olan eğitim yöneticilerinin niteliğini geliştiren bir model ya da sistem ortaya konamamıştır. Bakanlığın eğitim kurumlarının yönetimi konusunda uzun vadeli, kalıcı, sürdürülebilir ve okul gelişimini esas alan bir politika ve strateji oluşturamaması, eğitim kurumları, öğretmenler ve yöneticiler üzerinde olumsuz yönde hissedilmektedir. Son on yılda eğitim kurumları yöneticilerinin atama/görevlendirme esaslarına ilişkin yedi farklı yönetmeliğin çıkartılmış olması, süreci yönetilemez hale getirdiği gibi liyakat ve kariyer esaslı görev alma istek ve beklentilerine de zarar vermiştir”dedi.

Nitelikli eğitim için yeterlik düzeyi yüksek eğitim yöneticisi ihtiyacı gözetilerek; eğitim yöneticisi yetiştirme, görevlendirme, yer değiştirme ve görevden alma hususlarına ilişkin kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir model oluşturulmasının artık bir zorunluluk halini aldığını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

“Hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir model, eğitimin hem yönetimini hem de nitelik arttırıcı etkisini kolaylaştıracaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak karar alıcı ve politika belirleyicilere alanda yaşanan sorunlardan hareketle öneriler sunmak, alternatif ortaya koymak amacıyla daha önce kararlaştırdığımız, eğitim yönetimi sürecini ele alacak olan “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi Çalıştayı” planlamamızın tüm hazırlıkları tamamlanmıştır. Çalıştay kapsamında toplam dört komisyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Bunlardan ilk üçü, Eğitim Yöneticileri Komisyonu, Öğretmenler Komisyonu ve Maarif Müfettişleri Komisyonu, görüş ve öneriler oluşturacaktır. Sonrasında ise konu hakkında tüm teşkilatımızın görüşlerini yansıtacak olan “Şube Başkanları Komisyonu” toplanarak görüş ve öneriler ortaya koyacaktır. Komisyon çalışmalarının tamamı bittiğinde raporlama faaliyetine geçilecek ve toplantı serisi sürecinde ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden müteşekkil Çalıştay Raporu hazırlanacaktır”

Deniz, “Bu çalıştayımızda başta yönetici yeterlilikleri olmak üzere, yönetici adaylarının seçimi, istihdamı, eğitimi ve desteklenmeleri konusunda bir sisteme ya da modele kaynaklık edecek bir çalışma için emek verilecektir.’Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi Çalıştayı’mızın mutfağına, EBSAM ekibimize, katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

PHA

Bu Haberi Gördünmü!

2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Adıyaman’da 2. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir