Eğitim

1

Eğitimin her çağda bazı sorunları olmuştur: Kâğıt icat edilmemişken kırtasiye sorunu vardı. Okullar yok iken, bilginin yaygınlaşma sorunu vardı. Eğitim zorunlu değilken, çocukların okula gönderilmeme sorunu vardı. Bu sorunlar aşılmış olmakla birlikte, çağımızın da kendine özgü sorunları vardır. Aşılan hiçbir sorun, yaşanmakta olan yeni sorunları önemsiz hale getirmez. Her sorun, yaşandığı zamanda ve kendi şartları içinde çözüme kavuşturulmalıdır.

2

Geleceğimiz olan gençleri iyi eğitmeden istikbalimizi teminat altına almamız mümkün değildir.

3

Her ülke için alınması gereken en önemli tedbir, sağlam bir eğitim politikasına sahip olmaktır.

İçinde sağlam eğitim politikaları bulunmayan bütün kalkınma planlarının içi boştur.

4

Daha iyi bir eğitim için, toplum olarak, ortak bilinç, ortak çaba ve ortak özveri içinde olmalıyız.

5

İnsanoğlu, “beşikten mezara kadar” doğal bir eğitim süreci yaşar. O halde her insan, “iki günü eşit olanın ziyanda olduğu” anlayışıyla, bilgi ve kişisel erdemler açısından, her gün bir önceki güne göre, daha ileri bir duruma gelmelidir.

6

Eğitim, öğretmenlerle öğrenciler arasında geçen bir faaliyetten ibaret değildir. Eğitim alan kişi; öğretmenleri dışında ailesinden, sokaktan, medyadan, çevre koşullarından, teknolojiden,öğretim programlarından, eğitim yönetimi anlayışından etkilenir. Eğitim, etkilenilen unsurların çokluğu nedeniyle kolektif bir iştir; bu nedenle eğitim sorunları da kolektiftir. Eğitim; sadece öğretmen ve okulların değil, bütün ülkenin ortak sorunudur. Ortak sorunlar, ortak sorumluluklar gerektirir. Bu ülkede yaşayan herkes, hem eğitim sorununun hem de eğitimle ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

7

Bazı insanlar, kendilerinin görülmesinde fayda varsa sizi görürler; yoksa onlara ulaşmak zorlaşır.

8

Geçmişte bir öğretmenimiz şöyle demişti:
Yüksek terbiyeye sahip bir insan, yalnız başına üstünü değiştireceği zaman tam soyunmadan önce bir tarafını, sonra öteki tarafını değiştirir.
Bu, bir mecburiyet değil elbette, sadece hayayı en yüksek doza tutmaktır.

9

AYRINTILARA DİKKAT!…
Şu meşhur söz çok anlamlıdır:
“Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir kmutan bir orduyu, bir ordu bir vatanı kurtarır.”
O halde görevlerimiz arasında bulunan hiçbir ayrıntıyı önemsiz sayamayız. Önemsiz saydığımız bir ayrıntı birilerinin hayatının kararmasına, önemsediğimiz bir ayrntı ise birilerinin hayatının kurtulmasına sebep olabilir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir