Ehl-i Sünnet Nedir?

 

1

Ehl-i sünnet teriminin en genel anlamı, ehl-i bid’at olmamak demektir.
Ehl-i sünnet bir mezhebin adı değildir.
Ehl-i sünnet, ehl-i Bid’at olmayan bütün mezheplerin ortak adıdır.

 

2

“Muhakkak ki inananlar, Yahudiler, sabiiler ve Hristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Maide-69)
Bu din mensupları İslamiyet gelmeden önceki iman ve amellerinin karşılığını eksiksiz olarak alacaklardır.

 

3

Hiçbir yerde ve hiç kimse için atış serbest değildir.
Her işin kuralları ve sınırları vardır.
Hayat, hem yaşarken hem de konuşurken disiplinli olmayı gerektirir.

 

4

Hiçbir yerde ve hiç kimse için, kuralsız atış serbest değildir.
Her işin kuralları ve sınırları vardır.
Hayat, hem yaşarken hem de konuşurken disiplinli olmayı gerektirir.

 

5

KURTULUŞA ERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY:

1-iMAN

2-TAKVA

3-VESİLE=HER TÜRLÜ İYİ AMEL

4-CİHAD
“–Ey iman edenler!
–Allah’a karşı gelmekten sakının,
–O’na yaklaşmaya vesile arayın
–ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide-35)

 

6

Mezar taşlarına, “Toprağı bol olsun.” gibi dini geleneklerimizle bağdaşmayan yazılar yazılmaktadır.

Halkımızın, belediye mezarlık müdürlüklerin, cenaze sahiplerinin ve kabir yapan şirketlerin bu konuda bilgilendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kabir taşlarına, ne gibi ibarelerin yazılabileceği ve ne tür ibareleri yazmaktan kaçınmak gerektiği anlatılmalıdır.

Ahiret hayatına açılan birer kapı gibi olan kabristanlarda İslam’ın özüne uymayan cümleler, şiirler, temenniler görüntü ve bilgi kirliliğine neden olmaktadır.

Mezar taşlarına nelerin yazılabileceği iyi anlaşılırsa, yazılmaması gereken şeyler, kendiliğinden saf dışı kalır.

 

7

Dünya hayatımızı, ahiret hayatımıza tercih etmeyelim.
Nefsimizin isteklerini, vicdanımızın erdemlerinden önemli saymayalım.
Büyük hesapları, küçük hesaplarımıza feda etmeyelim.
Uyanık/agah olalım, gafil olmayalım.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir