Emanet (1)

 

Emanet,  korunacağına güvenerek ve geri alınmak üzere, birine bırakılan şey  demektir.

Dini ıstılah olarak emanet, sorumluluğumuz çerçevesinde bulunan her husus ve bu hususlarda güvenilir olma hali anlamında kullanılır.

Korunmak ve geri alınmak üzere bize bırakılan her şey, emanettir.

Dini sorumluluklarımız, bize emanettir.

Canımız, bize emanettir.

Aklımız ve irademiz, bize emanettir.

Görevimiz, bize emanettir.

Çocuklarımız, bize emanettir.

Eşimiz ve eşimizin şerefi, bize emanettir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur.”[1]

Bu hadis-i şerif, emanet sorumluluğunun ne kadar geniş çaplı olduğunu bize veciz bir şekilde anlatmaktadır:

Peygamberler hakkında vacip olan, yani peygamberlerin Allah’ın takdiriyle zorunlu olarak sahip oldukları sıfatlardan biri de emanettir. Emanet sıfatına sahip olmayan birinin peygamber olarak görevlendirilmesi düşünülemez. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in daha peygamber olmadan önce kavmi tarafından Emin lakabıyla anılması oldukça anlamlıdır. Peygamberler hakkında vacip olan emanet sıfatı, mü’minler için farzdır. Emanete hıyanet büyük bir günahtır.

Emanet ilkesinin, toplumu ayakta tutan en önemli özelliklerinden bir olduğu şu hadis ile bize net olarak bildirmektedir:

Hz. Muhammed (s.a.v.); “Emanet zayi edildi mi kıyameti bekle!” buyurdu. Bunun üzerine, “Emanet nasıl zayi olur? diye sorulunca, Rasulullah (s.a.v.) “İş, ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle!” buyurdu.[2]

1.Allah, Emanete İhanet Edilmemesini Emretmektedir:

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.”[3]

Hıyanet, emanet teriminin zıddıdır. Emaneti bilerek korumamak, başkasının hakkını yemek, görevinden kaynaklanan sorumlulukları kasten yerine getirmemek hıyanettir.

Bazı Hıyanet Örnekleri:

*Rasulullah (s.a.v.)’in verdiği emirlere aykırı davranıp, şahsi menfaatleri için düşman ile iş birliği yapmak ve her asırda, bu anlamda davranmak.

*Başkalarının haklarını bilerek zayi etmek.

*Başkalarının sırlarını yaymak.

*Kendisine güvenilen hususlarda dürüst olmamak.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …