“Emekliye Promosyon Ödenmeli”

Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin perişan bir durumda olduğunu söyleyen Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sadık Yetiş, hükümet yetkililerine seslendi.

Emekliler ile çalışanlar arasında bir maaş uçurumu olduğu ifade eden Emekli Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sadık Yetiş,” Emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve devlete vergi ödeyen, ayrıca istihdama da katkı sağlayan emeklilerimizin aylıklarından yüzde 15 oranında yapılan kesintiler kaldırılmalıdır” dedi.

“Emekliden katılım payı alınmamalı”

Emeklilerin bir işyeri açtıkları zaman düştükleri tuzaktan kurulamadıkları gibi yüklü miktarda cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Sadık Yetiş, “Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalan emeklilerin maaşlarının yüzde 15’i kesildiği gibi yüklü bir borç altında kaldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunun dışında emeklilerin, kanunlar ve kararnameler gereği alacakları yargı süreci beklenmeden ödenmeli ve emekliler daha fazla mağdur edilmemelidir. Emekliler harcamalarında yüzde 8-18 arasında vergi öderken, kendilerine yüzde 4-5 arasında bir ek ödemenin yapılması yetersiz kaldığından, en az yüzde 10 ek ödeme getirilmelidir. Çalışanlara yapılan promosyonun emeklilere yapılmaması büyük bir eşitsizlik örneğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla gerekli olan sözleşmeyi yapmalı ve emeklilere de promosyonlar ödenmelidir. Çalıştıkları dönemlerde vergi ve sağlık sigorta primini uzun yıllar ödeyen emeklilerin içinde bulundukları koşullar ve yaşları dikkate alınmalı ve katkı paylarından muaf tutulmalıdırlar. Çağdaş demokrasilerde öngörüldüğü şekliyle, emeklilere de toplu sözleşme yapabilme hakkı sağlanmalıdır. Konseyin yapısı yeniden düzenlenmeli ve temsil kapsamı genişletilerek emeklilerin de bu yapıda yer alabilmeleri sağlanmalıdır. Emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve devlete vergi ödeyen, ayrıca istihdama da katkı sağlayan emeklilerimizin aylıklarından yüzde 15 oranında yapılan kesintiler kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Başkan Sadık Yetiş emeklilerin taleplerini şöyle sıraladı; “Emeklilerin maaşlarına ek zam yapılmalı. TBMM’de bekleyen emeklilerin sendika çalışmasıyla ilgili olan yasa teklifi zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmeli. Bankaların emeklilere promosyon verilmesi sağlanmalı. Emeklilere aile ve çocuk yardımları yapılmalı. Seyahat yapan emeklilerden düşük ücret alınmalı. Emekli ile çalışanlar arasındaki maaş uçurumu kapatılmalı.”

Haber: Ömer Karakuş

 

askı ak � na��  � n style=’mso-bidi-font-weight: bold’> 2005-2013 yılları arasında, brüt asgari ücrette reel gelişmenin 2013 tahminleri ile birlikte sadece yüzde 7,8 düzeyinde kalacağı beklenirken, aynı dönem için ekonomik büyümenin yüzde 24 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu hesapla sadece 2005 yılından bu yana kişi başına milli gelirdeki büyümenin asgari ücrete yansıtılmamasının işçilere bedeli aylık net 101 TL’lik gelir kaybıdır. Yani asgari ücretlinin ürettiği değerden aldığı pay azalmış, sömürü artmıştır. Bunun yanında asgari ücretin uzun gelişme seyrine bakıldığında 35 yıllık bir dönem için ekonomi sabit fiyatlarla 3,8 kat, kişi başına düşen milli gelir 2,4 kat büyürken, asgari ücretin yüzde 12’lik gelişme ile neredeyse yerinde saydığı görülmektedir.”

 

“Asgari ücret yükselmeli”

Başkan İsmet Güneş şunları kaydetti; “Ekonomik büyüme, ekolojik dengeyi tahrip eden, toplumsal kaynakların yağmalandığı, gelir dağılımının bozulduğu, işsizliğin kalıcılaştığı bu biçimiyle sürdürülmeye çalışıldıkça, insani ve sosyal gelişme açısından karşılaşılan olumsuz tablo derinleşecektir. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre Türkiye, insani gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 90. sıradadır. Oysa dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 17 ülke arasında olmaktan gurur duyulmaktadır. İran, Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan’dan insani gelişmişlik anlamında geri olmamız bu tabloya karşın nasıl açıklanabilir.Ekonomi, zenginliğin ve kaynakların adilce bölüşüldüğü, çevreye duyarlı, insana yakışır bir çalışma yaşamının hâkim olduğu bir biçimde inşa edilmelidir, yoksa servetin birilerinin elinde hızla toplandığı, çalışma koşullarının ağırlaştığı, çevrenin tahrip edildiği, haksızlıklar üzerine yükselen bir modelle değil. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sigortalı ücretlilerin yaklaşık yarısı asgari ücret düzeyinde gelire sahip. Asgari ücret zammı aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması için asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır. Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır. Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile belirlenmeli ve denetlenmelidir. Asgari ücretle çalışanlar için elektirik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır. Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ulaşım parasız olmalıdır. Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri devlet tarafından karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır. Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır.”

Haber: Hatice Aydın

 

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir